Krügers indsats for FN’s Verdensmål cementeret

Med en recertificering af Bureau Veritas er vores dedikerede arbejde med Verdensmålene blåstemplet - endda med et resultat, der er tæt på at udfordre rammerne

Juni 2024 blev vi auditeret af Bureau Veritas i vores arbejde med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Det resulterede i en recertificering med en imponerede score på 94 ud af 100, hvilket demonstrerer, at Krüger som firma arbejder målrettet og meget seriøst med Verdensmålene.

Over to dage i juni undergik vi en audit i vores fortsatte arbejde med Verdensmålene, efter at vi i 2021 som en af de første i Danmark blev certificeret af Bureau Veritas. Auditørerne konkluderede, at Krüger på overbevisende manér har påvist evnen, viljen og engagementet til at arbejde med de 17 Verdensmål på alle niveauer af organisationen. Det har resulteret  i en recertificering i FN’s Verdensmål, hvilket vi er umådeligt stolte af. 
 

“Det er meget sjældent, at et firma i deres produkter og tjenester rammer direkte i flere af de 17 SDG mål og 169 delmål - men Krüger er et af dem” 
- Ole Overgaard, Lead Auditor/Senior Consultant, Bureau Veritas


Bureau Veritas fandt, at ledelsen i Krüger arbejder med bæredygtighed på et meget højt niveau og i et holistisk perspektiv defineret af FN. Det glæder administrerende direktør i Krüger, Leif Bentsen:

“Jeg er utroligt stolt og glad over, at vi har opnået en recertificering i FN’s Verdensmål. Bureau Veritas konkluderede, at vores produkter og services har bæredygtighed helt ind i rygraden, og at vi gennem mange år har implementeret løsninger, der bidrager positivt til FN’s Verdensmål.” 
- Leif Bentsen, Administrerende Direktør, Krüger


Det er meget vigtigt for os som firma, at Verdensmål ikke er noget, der kun bor i en strategi eller på ledelsesgangen, så vi har fra starten involveret vores medarbejdere i arbejdet. Dette blev også bemærket af Bureau Veritas, der konkluderede, at medarbejdere i alle forretningsområder har været engageret og demonstreret objektiv dokumentation for indsatsen på de 17 Verdensmål.

Vi fortsætter indsatsen for den grønne omstilling

Bureau Veritas noterede, at overgangen fra strategi til konkrete handlinger er godt i gang, og de bæredygtige aspekter er nemme at finde i Krügers løsninger og forretning. Fremadrettet vil vi fortsætte vores arbejde for at udvikle og implementere løsninger, som tilgodeser samfund, klima og kunder, så vi sammen med vores kunder arbejder endnu mere målbevidst for den grønne omstilling.
 

Udvikling i Krügers arbejde med Verdensmålene fra certificeringen i 2021 til recertificeringen i 2024

Faktaboks - Hvad er en recertificering? 

En Bureau Veritas recertificering af en virksomheds arbejde med de 17 bæredygtige Verdensmål (SDG) er baseret på en grundig auditering fra Bureau Veritas som tredjepart. Metoden verificerer virksomhedens evne til at arbejde med de 17 SDG’er og de relaterede 169 mål (delmål) defineret af FN. Krüger A/S arbejder for at sikre sundhed og trivsel gennem adgang til rent vand og sanitet, effektive klimaindsatser og at bidrage til ansvarlig fødevareproduktion. Det gør vi bl.a. ved at levere løsninger til at rense og genbruge vand til gavn for nuværende og fremtidige generationer.
 

Kontakt
HR- og Kommunikationsdirektør
M: 3969 0222
E: [email protected]
FN's Verdensmål
Vi tror på, at vækst kan gå hånd i hånd med tiltag, der gør jorden til et bedre sted at leve. I 2018 blev vi udvalgt af Dansk Industri til at deltage i det ambitiøse projekt “FN's Verdensmål - Fra Filantropi til Forretning”, og i 2021 blev vi certificeret i FN's Verdensmål af Bureau Veritas som en blåstempling af vores indsats.