FN's Verdensmål og vandforsyning

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling. Der er 17 konkrete mål og 169 delmål omkring social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde. 


Hvad har det med vandforsyning at gøre?
Verdensmålene gælder for alle lande – både rige og fattige mennesker, små og store vandforsyninger. 
 

Rent drikkevand til alle

Verdensmål 6 om vand går ud på, at alle mennesker skal have adgang til rent drikkevand og ordentlig sanitet og hygiejne, og at det skal forvaltes bæredygtigt. I en dansk sammenhæng har alle mennesker adgang til vand. De senere år har dog vist, at ikke hele Danmark har rent grundvand. De stigende antal fund af miljøfremmede stoffer i grundvandet og desværre også i drikkevandet er derfor noget, som vandforsyninger i Danmark i stigende omfang kommer til at arbejde med på en eller flere forskellige måder.
Hos Krüger tænker vi verdensmålene og bæredygtighed ind i vores projekter. Når vi bygger nye vandværker, har vi fx fokus på hygiejne, kvalitetskrav og skyllevandsforbrug. 

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over. I forhold til Verdensmål 6 er der bl.a. følgende delmål:


Delmål 6.1: Giv alle adgang til rent drikkevand.

I 2030 skal alle have lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris. 


Delmål 6.3: Styrk vandkvaliteten, og rens og brug spildevand bedre

Inden 2030 skal vi forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening, stoppe dumping og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer. Mængden af ubehandlet spildevand skal halveres, og vi skal genbruge og genanvende betydeligt mere på globalt plan.

Læs mere om delmål 6.3 og hvordan vi kan styrke vandkvaliteten


Delmål 6.4: Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand

Vi skal blive bedre til at bruge vandet effektivt i alle sektorer. Vi skal give adgang til drikkevand på en sikker og bæredygtig måde for at nedbringe antallet af mennesker, der lider af vandmangel.

Læs mere om delmål 6.4 og tiltag der kan bidrage til et effektivt vandforbrug
 

Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]
FN's Verdensmål
Vi tror på, at vækst kan gå hånd i hånd med tiltag, der gør jorden til et bedre sted at leve. I 2018 blev vi udvalgt af Dansk Industri til at deltage i det ambitiøse projekt “FN's Verdensmål - Fra Filantropi til Forretning”, og i 2021 blev vi certificeret i FN's Verdensmål af Bureau Veritas som en blåstempling af vores indsats.
Vandforsyning
Vi har bygget et nyt vandværk for Forsyning Helsingør A/S, hvor forsyningssikkerhed og design går op i en højere enhed. Vandværket indeholder state-of-the-art teknologi, ligesom æstetikken er vægtet højt, da værket ligger højt og smukt med udsigt over Snekkersten og Øresund.