Renseanlæg fik brug for mere kapacitet

Hurtig indsats skaffede Arla Foods renseanlæg i Nr. Vium nødvendig ekstra kapacitet og gav tid til at finde en langsigtet løsning.

Selvom Arla Foods renseanlæg i Nr. Vium nær Videbæk i 2012 havde en kapacitet på 220.000 PE, var det langt fra tilstrækkeligt til at håndtere de mængder af industrispildevand, som anlægget skulle rense de kommende år. Dengang overvejede Arla tilbud på en større udvidelse af anlægget, efter en nødvendig mindre udvidelse iværksat allerede før sommerferien. Driftsassistent Viggo Eriksen siger:

– Baggrunden var, at myndighederne skærpede kravene, samtidig med at vores virksomheder voksede hurtigere end forventet. Vi måtte skaffe tid, så en langsigtet løsning kunne komme på plads.

Myndighedskravene lyder på 4 mg/l for Total N og 0,3 mg/l for Total P.

Opgaven landede hos Krüger, hvor projektleder Ole Hermann fik ansvaret for at løse den:

– Vi foreslog to Hydrotech-filtre med en forbedret styring af luftningstankene og forøget lufttilførsel samme sted.

– Dermed kan vi her og nu opfylde de nye myndighedskrav og behandle den stigende mængde spildevand fra Arlas industrianlæg.

Indgik i langsigtet løsning

Hydrotech-teknologien er en mekanisk selvrensende filterløsning, der renser for suspenderet stof og de deri bundne næringsstoffer. I det aktuelle tilfælde foreslog Krüger to filtre på hver især 800 m3/t, hvorved renseanlægget fik fuld reservekapacitet. Filtrene er udviklet af Krügers svenske datterselskab, Hydrotech.

Styringen af luftningstankene baseres på onlinemåling af ammonium- og nitratindholdet i afløbet.

– Det sikrer, at udløbsværdierne altid er optimerede, siger Ole Hermann, der gør opmærksom på, at onlinemåling også formindsker driftsomkostningerne, eftersom beluftningsfaserne kun aktiveres, når der er procesmæssige behov.

Udvidelsen gav Arla 20 procent højere rensekapacitet og var fuldt implementeret i 2012. De anvendte teknologier kan umiddelbart integreres med en senere større udvidelse.

– Vi er glade for Krügers hurtige indsats, som skaffer os den nødvendige ekstra kapacitet, mens vi overvejer næste skridt, slutter driftsassistent Viggo Eriksen.

Industri
Vi leverer vandbehandlingsanlæg og løsninger til de særlige udfordringer, som de forskellige brancher har. Vi har løsninger til alt fra egen vandforsyning og procesvand til spildevandsrensning og genanvendelse af vand. Og desuden udfører vi rensning af vandsystemer.
Kontakt
Projektudvikler
M: 5213 0413
E: [email protected]