Online løsning øger hydraulisk kapacitet og reducerer driftsudgifter til energi- og kemikalieforbrug

Klaipeda, Litauen

Intelligent brug af realtidsdata reducerede driftsudgifterne betydeligt for renseanlæg i Litauen. Samtidig blev den hydrauliske kapacitet udvidet, så anlægget levede op til stigende lovkrav trods forøgelse af BOD/TN belastningen.

 

Klaipéda er Litauens primære havn og tredje største by. Byen ligger ved Østersøen ud for den 98 km lange kuriske landtange, som er en del af UNESCO’s verdensarv.

Renseanlægget i Klaipėda har siden 1998 sørget for rent badevand langs kysten ved Østersøen. I takt med stadigt stigende rensekrav nærmede anlægget sig sin maksimale kapacitet med en afløbskvalitet meget tæt på de tilladte 10 mg/l tot-N de sidste to år. 

Den lokale forsyning Klaipėdos vanduo var derfor på udkig efter en smartere og mere omkostningseffektiv løsning. Kravene var, at den skulle reducere mængden af totalkvælstof i det rensede spildevand, optimere energi- og kemikalieforbrug og øge anlæggets hydrauliske kapacitet, så det kunne håndtere en større belastning under kraftig regn.


Innovativ digital løsning

Løsningen blev at levere Hubgrade™ Performance (tidligere kendt som AQUAVISTA™ Plant). Hubgrade Performance blev indkørt i marts 2020 og begyndte at optimere anlæggets drift fra 1. April. 

“Innovative digitale løsninger som Hubgrade Performance er en bæredygtig og omkostningseffektiv måde for os til løbende at optimere vores processer på renseanlægget. Intelligent brug af realtidsdata fra hele vores system reducerede vores driftsudgifter og afløbskoncentrationer,” Kristina Bereišienė, Head of Wastewater Treatment Service. 
 

Resultater efter 1 år via optimering og sensorer

Klaipėdos vanduo har opnået følgende resultater indenfor de første 12 måneders drift udelukkende med Hubgrade Performances automatiske 24/7 optimering og målere:

 • Sikret udledning af spildevand der lever op til lovkravene på trods af en forøgelse af BOD/TN- belastningen til 28% over designkapaciteten
 • Betydeligt reducerede driftsudgifter til energi- og kemikalieforbrug
 • Reduceret miljøpåvirkning ved at reducere tot-N i spildevand fra 9,9 mg/l til 8,5 mg/l
 • Større indsigt og ro i sindet hos driftslederne
 • Hubgrade Performance sikrer en stabil, automatiseret drift af renseanlægget med evnen til at tilpasse sig belastningsvariationer, overensstemmelse med EU’s spildevandsdirektiver og OPEX-besparelser.

Driftsbesparelser:

 • 28% stigning i BOD/TN-belastningen
 • 85% reduktion af ekstern kulstofdosering
 • 14% reduktion af tot-N i spildevandet 
 • - fra 9,9 mg/l til 8,5 mg/l tot-N
 • 8% forøgelse af energi til beluftning
 • 41% reduktion af energi til omrøring i biologi
 • 34% reduktion af energi til NO3-recirkulation


Digitalisering af vandsektoren

Flere og flere firmaer i vandsektoren forbedrer deres anlægs effektivitet, rentabilitet og modstandsdygtighed takket være integrerede løsninger, der giver dem realtidsoptimering.

Selvom den digitale transformation ikke altid er let på grund af aldrende infrastruktur, utilstrækkelige investeringer, klimaændringer og demografi, ses digitalt vand nu ikke længere som en 'mulighed', men som en ‘nødvendighed'.

 

Læs mere om Hubgrade Performance til renseanlæg her

Kontakt
Digital Business Developer
M: 6039 3565
E: [email protected]

Fakta om Klaipeda Renseanlæg
- Kapacitet på 300.000 PE
- Været i drift siden 1998

Det har følgende Hubgrade Performance styringer: 

 • Hubgrade Performance med 9 styringsmoduler:
 • Fase og ilt
 • NO₃-recirkulation
 • Håndtering af kulstof 
 • Omrøring
 • Beluftning
 • Slamalder
 • Sandfang
 • Returslam
 • Regntilstand

Supplerende sensorer

Online styring
På et af Europas største renseanlæg har vi installeret Hubgrade™ Performance. Herved har forsyningen opnået store driftsbesparelser i form af reduceret energiforbrug, kemikalieforbrug og kemisk slamproduktion. Derudover har de opnået større hydraulisk kapacitet i den biologiske proces.