Nosedo: Store driftsbesparelser med udvidelse af hydraulisk kapacitet

- og genanvendelse af vand til landbruget

Baggrund

Nosedo er Milanos største spildevandsrensningsanlæg. Det har en kapacitet på 1.250.000 PE med fuld nitrifikation og denitrifikation. Derudover er renseanlægget det største i Europa, der genbruger spildevandet til landbrugsformål. 
 

Kundens behov

Ét af de særlige forhold ved Nosedo Renseanlæg er den store andel af behandlet vand, der genanvendes i landbruget for vanding af marker med brug af vandingskanaler fra middelalderen. Således er Nosedo Renseanlæg et af de bedste eksempler på genanvendelse af vand i Europa:

- Vores udfordring er at sikre de bedste betingelser for genanvendelse af vand, siger CCO ved Milan Water Services, Metropolitana Milanese SpA, Andrea Aliscioni. 

- Derfor bliver spildevandet ikke blot behandlet for overholdelse af gældende udlederkrav, men også med det formål at genanvende vand, forklarer Francesca Pizza, process manager på Nosedo Renseanlæg.
 

Krav til løsning

 • Et system, der kan integrere driften af kloaksystemet og renseanlægget
 • At opnå betydelige driftsbesparelser, væsentligt reduceret energiforbrug, kemikalieforbrug og slamproduktion
 • Bedre håndtering af store biologiske belastningsvariationer sammen med et bedre procesoverblik og færre manuelle justeringer
 • Større hydraulisk kapacitet i den biologiske proces, hvilket giver en bedre håndtering under regn/nedbør.
 • Mulighed for at udvide løsningen til også at omfatte hele Milanos afløbssystem
Hubgrade™ Performance som værktøj gør det muligt for operatører at træffe beslutninger i realtid om processen.
Francesca Pizza
Procesleder, Nosedo Renseanlæg

 

Nøglefunktioner ved Hubgrade™ Performance

Der er opnået driftsbesparelser med Hubgrade Performance ved hjælp af følgende styringer: 

 • Fase og ilt
 • Omrøring (denitrifikation tank)
 • Beluftning 
 • Returslam
 • Slamalder
 • Standby (biologisk linje)
 • P-fældning
 • Sandfang
 • Nitrat-recirkulation

Derudover vil ovennævnte styringer yderligere understøtte udvidelsen af den hydrauliske kapacitet med styring af regntilstand med tidlig opstart baseret på regnmålinger og niveaumålinger i oplandet. 
 

Resultater

Efter 9 måneders drift har vi set følgende resultater: 

 • Driftsbesparelser:
  • Energibesparelser ~25% på
   - Beluftning i biologi 
   - Omrøring i biologi
   - Pumpning af returslam
   - NO₃-recirkulation 
   samt
   - Beluftning i sandfang ~9%
  • Kemiske besparelser:
   - P-fældning FeCl3 ~80%
  • Slamreduktion 
 • Stabil drift med mindre behov for manuelle justeringer ved varierende belastninger
 • 20 - 30% øget hydraulisk kapacitet ved regn

 

Hubgrade™ Performance [...] øger vores ydeevne ved at øge den hydrauliske kapacitet under regn. Det er en smart løsning med stor effekt.
Andrea Aliscioni
COO Milan Water Service
Kontakt
Produktchef
M: 2632 7303
E: [email protected]
Online styring
Med Hubgrade Performance kan du styre, regulere og overvåge dit afløbssystem og renseanlæg. Det betyder maksimal udnyttelse af ressourcerne. Med Hubgrade Performance tilbyder vi mere end 60 styringer.
Online styring
Water Authority Vallei en Veluwe vælger endnu engang at optimere med online styring for at forbedre fjernelsen af kvælstof og opnå driftsbesparelser ved hjælp af Hubgrade Performance (det tidligere AQUAVISTA Plant).