Oxydator™

Energibesparende og hygiejnisk iltning af råvand.

Oxydator™ er energieffektiv iltning - med drikkevandssikkerhed og hygiejne i højsædet.

Overblik

Teknologien fjerner problematiske gasser, samtidig med at energien (trykket) i vandet bevares. Det giver en stor energibesparelse.
 

Oxydator™ : Energibesparende og hygiejnisk iltning

Iltningen af vandet sker i en lukket beholder, og det er muligt at fjerne de afblæste gasser uden at tage trykket af vandet. Det sparer energi. 


Oxydator™ har følgende fordele:

  • Tryksat iltning giver effektiv opløsning af atmosfærisk ilt
  • Energitab er minimalt, da tryk i råvand bevares
  • Afblæsning af opløste gasser i modstrøms beluftning
  • Kort opholdstid og dermed høj vandkvalitet

Oxydator™ kan anvendes til råvand med følgende vejledende max. koncentrationer:

  • Methan: max. 0,5 mg/l
  • Svovlbrinte: max. 0,1 mg/l
  • Iltforbrug i filtre: max. 5 mg/l

Oxydator™ er brugsmodelbeskyttet under Patent- og Varemærkestyrelsen, brugsmodel nr. 20269DK01.