Filterstyring

Optimeret og kosteffektiv filterstyring.

Filtrene er selve kernen i vandbehandlingen i Danmark. Det er dem, der renser grundvandet effektivt. Men styringen er vigtig.

Overblik

Effektiv filterstyring sikrer optimal vandbehandling

Krüger har samlet de bedste filterstyringsløsninger i en standardløsning, der optimerer vandkvaliteten med et minimalt skyllevandsforbrug.

Hvis filtrene på vandværket ikke fungerer optimalt, bliver vandkvaliteten dårlig, kapaciteten mindre, vandforbruget større og reparationerne dyrere. Der er med andre ord gode grunde til at have en effektiv filterstyring. 

Der er mange ting, som kan og bør styres på et filter. Nu har Krüger samlet alle relevante styringsparametre i en løsning. 

Filterstyringsløsningen er uafhængig af filtertype og kan sættes op på en række forskellige filterkonstellationer – herunder enkeltfilter, for- og efterfilter og filter med og uden filtermodning. 

Opdager skaderne før de opstår

Den nye filterstyring omfatter skyllevandsflow, skyllefrekvens, blandingsforhold mellem skyllevand og luft og flere andre funktioner. De mange muligheder for styring oplyser samtidig om behovet for at justere på driftsparametrene, før der opstår driftsproblemer. På den måde kan forbruget af skyllevand og energi minimeres.

Den nye filterstyring er kosteffektiv. Den kan anvendes på åbne og lukkede filtre og på store og små vandværker. Også på vandværker, der ikke har et SRO-system. Løsningen er udviklet på baggrund af Krügers erfaringer med filterløsninger gennem årene. 

Krügers filterstyring indeholder som det eneste system på markedet overvågning baseret på algoritmer. Det giver en væsentlig større sikkerhed for, at drift af filtrene afvikles optimalt i forhold skyllevandsmængde og filterlevetid.

De styringer, der ligger i Krügers filterstyring, bliver implementeret på de nyeste vandværker, som Krüger samarbejder med – blandt andet HOFORs kommende nye vandværker.