Filtraflo NIT™

Hurtig og stabil fjernelse af ammonium og mangan.

Hvis der er problemer med ammonium i grundvandet, mangler der ofte kobber. Filtraflo NIT™ doserer automatisk kobber i de rette små mængder.

Overblik

Ny teknik giver optimale betingelser for biofilmen og sikrer høj omsætning af ammonium i drikkevand.


Filtraflo NIT™: Hurtig og stabil fjernelse af ammonium og mangan

Omsætningen af ammonium i grundvandet sker ved en mikrobiologisk proces, som bakterierne bruger kobber til. Det er ekstremt små mængder kobber, som bakterierne har brug for (mindre end 1 μg/L). Det er derfor helt centralt, at doseringen af kobber sker så kontrolleret så muligt – både når det gælder mængde og opblanding.

Krüger har i samarbejde med DTU udviklet og patenteret Filtraflo NIT™ , som automatisk doserer kobber i de rette små mængder.

Filtraflo NIT™ tilsætter nødvendige spormetaller for at opnå en optimal biologisk filterfunktion. Små mængder spormetaller frigøres fra en sporstofelektrode, som er sammensat efter den aktuelle vandkvalitet og behandlingsprocessen. Sporstof-elektroden placeres, så metallerne er tilgængelige i hele filtervolumenet
.
Filtraflo NIT™ kan anvendes til råvand med lave eller ikke-måleligt indhold af spormetaller og på lokaliteter, hvor der er problemer med at fjerne ammonium eller mangan.


Filtraflo NIT™ kan med fordel anvendes: 

  • Når ammonium- og mangan-fjernelsen ikke fungerer tilfredsstillende
  • Når der er behov for hurtig og effektiv indkøring af filterprocesserne
  • Når de biologiske filterprocesser skal optimeres