Filtraflo™ dualmedie-trykfilter

Effektiv filtrering af grundvand med filter, der er brugsmodelbeskyttet under Patent- og Varemærkestyrelsen.

Overblik

Filtraflo™ dualmedie-trykfilter : To filtre i ét

Filtraflo™ dualmedie-trykfilter er velegnet til krævende grundvand. Filtreringen finder sted i iltet råvand og fjerner jern, ammonium og mangan fra vandet.


Filteret har følgende fordele:

  • Fjerner jern ved en katalytisk proces i filtermaterialet
  • Fjerner ammonium og mangan i filtermaterialet biologisk
  • Filtrerer iltet råvand for partikler
  • Overvåger filterets effektivitet ved turbiditetsmå-
  • ling (option)
  • Sikrer høj vandkvalitet efter returskylning ved filtermodning (option)


Anvendelsesområde

Filtraflo™ dualmedie-trykfilter kan anvendes til iltet råvand med følgende vejledende max. koncentrationer:

Jern: max. 3 mg/l
Mangan: max. 0,3 mg/l
Ammonium: max. 0,5 mg/l
Methan: max. 0,1 mg/l
Svovlbrinte: max. 0,05 mg/l

Filtraflo™ dualmedie-trykfilter er udviklet i Danmark af Krüger A/S. Filteret er brugsmodelbeskyttet under Patent- og Varemærkestyrel-
sen, brugsmodel nr. 20268DK00.