Filtraflo™ enkeltfiltrering - Type KRG-CFA

Enkelt-filter til filtrering af grundvand, der er let at behandle.

Filtraflo™ enkeltfiltrering fjerner jern, ammonium og mangan fra råvandet.

Overblik

FILTRAFLO™ enkeltfiltrering sikrer effektiv filtrering af råvandet med overvågning af returskylningen. 
 

Filtraflo™ enkelt-filter: Til filtrering af grundvand, der er let at behandle

Filtraflo™ enkeltfiltrering er velegnet til at behandle grundvand, der ikke er krævende at behandle. Filtreringen finder sted i iltet råvand og fjerner jern, ammonium og mangan fra vandet.

Filtraflo™ enkeltfiltrering - Type KRG-CFA har følgende fordele: 

  • Fjerner jern ved en katalytisk proces i filtermaterialet
  • Fjerner ammonium og mangan i filtermaterialet biologisk
  • Filtrerer iltet råvand for partikler
  • Overvåger filterets effektivitet ved turbiditetsmåling (option)
  • Sikrer høj vandkvalitet efter returskylning ved filtermodning (option)


Anvendelsesområde

Kan anvendes til iltet råvand med følgende vejledende max. koncentrationer:

Jern: max. 2 mg/l 
Mangan: max. 0,3 mg/l 
Ammonium: max. 0,5 mg/l 
Methan: max. 0,1 mg/l 
Svovlbrinte: max. 0,05 mg/l 

Filtraflo™ enkeltfiltrering er udviklet i Danmark af Krüger A/S. FiltrafloTM enkeltfiltrering er brugsmodelbeskyttet under Patent- og Varemærkestyrelsen, Brugsmodel nr. 20268DK00.