Filtralite™

Effektive filtermaterialer

Effektiv filtrering af drikkevand med lavt forbrug

Overblik

Et solidt alternativ til kvartssand og antracit med forbedret returskyldning og reduceret energi- og vandforbrug.


Filtralite™ : Effektive filtermaterialer

Filtralite™ har en lang række fordele og anvendes af en række førende vandforsyninger i Europa.


Filtralite™ har følgende fordele

  • Forbedret returskylning. Filtermaterialets lavere densitet giver lettere fluidisering
  • Mindre udrustning til returskylning f.eks. skyllepumpe, -blæser og -kanaler 
  • Reduceret energi- og vandforbrug ved skylning
  • Forbedrede biologiske processer. Det større specifikke overfladeareal og filterkornenes indre porøsitet giver optimale betingelser for de biologiske processer
  • Forbedret filtereffektivitet. Det ses bl.a. ved lavere turbiditet i udløbet
  • Mere hygiejnisk materiale uden muligt indhold af organisk stof

Filtralite™ anvendes i stedet for traditionelle filtermaterialer som kvartssand og antracit. Filtralite™ findes i syv forskellige standardprodukter (dvs. i tre størrelser med forskellige densiteter). Filtralite™ er godkendt til anvendelse i drikkevand i henhold til den gældende europæiske norm (EN 12905) og den amerikanske norm (ANSI/NSF Standard 61).