Vakuumskylleanlæg

Automatisk renholdelse af bassinanlæg

Renholder regnvandsbassiner, spildevandsbassiner, ledningsanlæg/rørbassiner og ledningssystemer af større dimensioner.

Overblik

Automatisk renholdelse af bassinanlæg

Vakuumskylleanlægget er udviklet til automatisk rengøring og renholdelse af regnvandsbassiner, spildevandsbassiner
og ledningsanlæg/rørbassiner, hvor der sker en sedimentation og ophobning af sand og slam.

Vakuumskylleanlægget kan både anvendes til rektangulære og cirkulære bassiner. Derudover kan systemet bruges
til at renholde ledningssystemer af større dimensioner, evt. seriekoblede skyllesystemer, hvor lange ledningsstrækninger skal rengøres.


Fordele

  • Enkel, yderst driftsikker og gennemprøvet teknologi
  • Ingen komponenter neddykket i spildevand
  • Bedst mulige arbejdsforhold for driftspersonalet
  • Skyllevolumen integreret i bassinvolumen
  • Optimering af skyllevandsvolumen og sumpvolumen i forhold til bassinets udformning
  • Effektiv skyllefunktion og stor renseeffekt
  • Minimal drift og vedligeholdelse