FUCHS Enprotech beluftningsudstyr

Robust beluftning af udligningstanke og slambassiner

OXYSTAR overfladebeluftning sikrer effektiv beluftning af kommunalt og industrielt spildevand.

Overblik

Krüger er eneforhandler og servicepartner i Danmark.

OXYSTAR overfladebeluftning tilfører ilt i blandt andet udligningstanke eller aktiverede slambassiner. Udover omfattende beluftning øges cirkulationen og sikrer en grundig blanding af spildevand i bassinerne.

Designet er simpelt og robust. OXYSTAR overfladebeluftning er fremstillet af ikke-ætsende materialer og er næsten vedligeholdelsesfri.

OXYSTAR overfladebeluftning installeres primært i spildevandsbassiner, aktivt slamanlæg og udligningstanke. Anlægget kan bruges i næsten alle former for bassiner, både ovale og koncentriske bassiner samt cirkulære tanke.

Derudover er OXYSTAR beluftningsapparater optimale til at opgradere, eftermontere eller udskifte beluftningsenheder, der ikke fungerer effektivt.
 

Installation

OXYSTAR overfladebeluftning er let at installere. Der er ikke behov for bygværker til blæsere, trykluftsrør, dæksler eller justerbare stemmeværker. Det er heller ikke nødvendigt at afbryde anlægget eller tømme bassinet, når den eksisterende luftning skal ommonteres eller opgraderes.


Fordele

  • Effektiv iltoverførsel
  • Selvrensende propel sikrer permanent høj ydeevne
  • Blanding og cirkulation af høj effektivitet
  • Intet sprayvand, roligt vandoverflade
  • Ubetydeligt støjniveau
  • Nem håndtering og montering på grund af lav vægt
  • Flotationer i høj kvalitet, problemfri installation
  • Næsten vedligeholdelsesfri