PAS-rist

Effektiv filtrering af overløbsvand

PAS (Pump Action Screen) risten bortfiltrerer fast stof og alle partikler større end 6 mm. PAS-risten er stort set vedligeholdelsesfri.

Overblik

PAS-risten er en moderne risteløsning til alle former for overløb. Risten filtrerer effektivt overløbsvandet, samtidig med at den løbende holdes ren for sediment ved hjælp af en spulepumpe. 

Risten installeres let i eksisterende eller nye overløbsbygværker og har en langt højere tilbageholdelsesgrad end konventionelle overløbsriste. Den kan også bruges i forbindelse med aflastning fra bassiner og pumpestationer. Behovet for vedligeholdelse og tilsyn er minimalt.


Fordele ved PAS-risten 

  • Alle installationer kan serviceres fra terræn
  • Styringen er simpel og let at programmere
  • Driftsomkostningerne er små
  • Der er minimalt behov for service og vedligehold
  • Anlægget er driftsikkert og har lang levetid
  • Risten tilbageholder ristestof større end 4-6 mm i afløbssystemet
  • Overløbsvandet renses bedre end ved konventionelle overløbsriste