ASO

Sikring af boringer og vandforsyning

En integreret sikkerhedsløsning, der tvangsstopper pumpning af vand og alarmerer driftspersonale eller vagtselskab.

Overblik

ASO står for: 

Adgangskontrol på vandværker
Sikkerhed mod uventet indtrængning
Overvågning af åbne vandflader


ASO er sikkerhed integreret i SRO 

Det er vigtigt, at en alarmløsning er integreret i vandværkets SRO-anlæg, så alarmer bliver dokumenteret sammen med de daglige hændelser, og så daglige opgaver kan afvikles uden alt for store gener. Vandværkets SRO-anlæg registrerer en alarm, tvangsstopper evt. videre pumpning og sender alarmen videre til driftspersonale eller vagtselskab på sædvanlig vis. SRO-anlægget registrerer samtidig alle hændelser kronologisk, så det er enkelt at rekonstruere hændelsesforløbet. I forbindelse med det daglige arbejde kan overvågningen kobles fra, så den ikke er til gene for driftspersonalet.


Fordele ved ASO

  • Tvangsstopper pumpning af vand
  • Alarmerer driftspersonale eller vagtselskab
  • Registrerer alle hændelser kronologisk sammen med vandværkets drift
  • Kan kobles til og fra efter behov 

ASO kan leveres med forskellige former for kommunikation til SRO-anlægget

  • Eksisterende signalkabler
  • Lyslederkabel
  • Pumpens elforsyningskabel
  • Trådløst med privat radio eller GPRS