BIOSEP™

Standard MBR-anlæg til biologisk behandling af spildevand fra kommuner og industrier

Højeffektiv kombination af to velafprøvede og driftssikre teknologier til behandling af spildevand.
Kompakt biologisk anlæg kombineret med membranfiltrering, der renser og filtrerer spildevand til en meget høj kvalitet, så det kun indeholder opløste salte og ingen partikler.

Overblik

BIOSEP™ anvendes til biologisk behandling af spildevand fra kommuner og industrier

BIOSEP™ er en kombination af biologisk rensning af spildevand og membranfiltrering - to velafprøvede og driftssikre teknologier. 

BIOSEP™ er kompakt og let at installere og producerer vand af meget høj kvalitet, der overholder kravene til f.eks. badeområder. Det rensede spildevand indeholder stort set kun opløste salte og er helt partikelfrit. Ved efterpolering med omvendt osmose (RO) kan vandet genanvendes i industriproduktionen.


Fordele ved BIOSEP™ frem for traditionel biologisk rensning med efterklaring 

 •  Særdeles høj kvalitet af det behandlede vand:
  o    Betydelig reduktion af organisk stof, fosfor og kvælstof
  o    Tilbageholder partikler
  o    Tilbageholder biologisk slam effektivt
 • Et meget kompakt system
 • Mindre behov for udstyr og bygningsarbejde
 • Enkel behandlingslinje
 • Ideelt til anlæg med begrænset plads og til opgradering af eksisterende anlæg
 • Ingen efterklaring
 • Mulighed for forskellige biologiske processer
 • Høj slamalder og dermed reduceret slamproduktion