Arsenfjernelse med GFH-granulat

Fjernelse af arsen fra drikkevand

Arsen er et giftigt stof, som nemt kan fjernes med et specialfremstillet granulat uden kemi.

Overblik

Arsen i grundvand

Arsen forekommer naturligt som arsenholdige mineraler - jernoxid (okker) og pyrit - i de sedimenter, der udgør vores grundvandsmagasiner. Når mineralerne opløses, overføres arsen til grundvandet. Arsen er et yderst giftigt stof. Lang tids påvirkning med
selv lave koncentrationer af arsen kan medføre forandringer i huden, kredsløbsforstyrrelser med koldbrand til følge, hudkræft og andre kræftformer. Det er usikkert, hvor små mængder arsen, der er skadelige. Derfor er grænseværdien for arsen i drikkevandet 5 mikrog/l ved forbrugerens taphane.

 

GFH-granulat til at fjerne arsen 

Arsen kan fjernes fra drikkevandet ved at lede det arsenholdige vand igennem specialfremstillet granulat. Krügers GFH-granulat (granuleret ferrihydroxid) består af en særlig effektiv okkertype, som kan binde store mængder arsen. Granulatet er produceret ud fra rene råvarer og afgiver derfor ingen giftige stoffer til vandet.

Fordele

  • Ingen kemikalier
  • Traditionel dansk filterteknik
  • Gennemprøvet teknik
  • Driftsikkert og kompakt anlæg
  • Lang levetid af granulatet
  • Ingen produktion af arsenholdigt slam
  • Arsen frigives ikke fra granulatet ved deponering
  • Procesgaranti for arsenfjernelse