Delta-p®

Driftsøkonomisk og vedligeholdsvenligt ionbytningsanlæg til blødgøring af drikkevand på mindre vandværker.

Overblik

Driftsvenlige anlæg til blødgøring af drikkevand i vandforsyningen 

Delta-p® blødgør drikkevandet og forhindrer dermed effektivt kalkbelægninger i maskiner og anlæg, på armaturer, overflader og i alle vandførende installationer hos vandforsyningens kunder.

Delta-p® er et ionbytningsanlæg. Dvs. at vandets indhold af kalcium og magnesium reduceres eller byttes om til letopløselige salte, primært natrium.

Delta-p® benytter nyeste teknik med optimerede tider for regenerering. Det giver et minimalt forbrug af salt- og vandforbrug. Dermed er Delta-p® et driftssikkert og økonomisk valg.

Delta-p® har godkendelse fra tyske DVGW, hvilket betyder, at anlægget er beregnet og godkendt til blødgøring af vandet i danske drikkevandsinstallationer.

Delta-p® arbejder fuldautomatisk og regenererer kun, når ionbytterkapaciteten er opbrugt. Samtidig med regenerationen udføres en systemdesinfektion.

Delta-p® har indbygget en blandingsventil. Det betyder, at en del råvand kan by-passes, og den ønskede resthårdhed (anbefalet 6-8° dH) indstilles på stedet til kundens behov.

Ved at installere flere Delta-p® anlæg parallelt kan flowkapacitet uden limit opnås. 

Fordele

  • Hurtig og enkel installation
  • Nem at vedligeholde
  • Meget driftsøkonomisk
  • Høj forsyningssikkerhed
  • Godkendt til drikkevand af DVGW