Biobed® Advanced EGSB

Reaktor til anaerob omsætning af industrispildevand.