Biobed® Advanced EGSB

Reaktor til anaerob omsætning af industrispildevand.
Biobed Advanced EGSB plant for anaerobic wastewater treatment

Nedbryder det organiske materiale i spildevandet og producerer biogas og dermed methangas.

Overblik

Biobed® Advanced EGSB-reaktoren indeholder en række bakteriekulturer, som nedbryder det organiske materiale i spildevandet og danner biogas. 

Processen er en anaerob biologisk proces, hvor biomassen danner granuler, som separeres og akkumulerer i bioreaktoren. Biologi og reaktordesign giver en høj rensekapacitet af organisk stof, en effektiv produktion af biogas med en kort opholdtid.

Biobed®-reaktoren er driftssikker, let at betjene og bruger så lidt energi og så få kemikalier som muligt.
 

Fordele

  • Effektiv omdannelse af organiske stoffer (COD)
  • Kompakt design
  • Lavt energi- og kemikalieforbrug
  • Metanproduktion med høj renhed (65-80%) egnet til genbrug
  • Lukket reaktor for at minimere emissioner
  • Overlegen gas- og væskeseparation
  • Lavere driftsomkostninger til efterbehandling