eXeno™

Fjernelse af svært nedbrydelige medicinrester i spildevand

eXeno™ er en ekstremt effektiv, økonomisk og miljøvenlig teknologi baseret på AnoxKaldnes™ MBBR (Moving Bed Bio Reactor) til rensning for miljøfremmede stoffer bl.a. lægemiddelstoffer.

Overblik

eXeno™ tilbyder biologisk fjernelse af lægemiddelrester og andre milfremmede stoffer i spildevand. Teknologien er ekstremt effektiv, økonomisk og miljøvenlig. 

MBBR-teknologien er afhængig af mikroorganismer eller bakterier, der vokser på plastbærere. MBBR-teknologien involverer flere reaktorer i serie, hvor mikroorganismerne kan specialiseres til at målrettes mod de vanskeligt bionedbrydelige forurenende stoffer. I modsætning til konventionelle aktiv- slamsystemer muliggør MBBR etablering af langsomt voksende bakterier, der er afgørende for nedbrydning af komplekse forbindelser. Disse bakterier prioriteres ved at skabe betingelser, hvor bakterierne “sultes”, og dette fremmer vækst af mikroorganismer, der er i stand til at nedbryde svært bionedbrydelige lægemidler.

Til behandling af for eksempel spildevand fra medicinalindustrien eller sygehuse vil systemet blive udformet med flere reaktorer i serie (det vil sige tre til seks MBBR-reaktorer). Ved efterbehandling af udløb fra det eksisterende aktiv-slamanlæg er det normalt tilstrækkeligt med tre
reaktorer, der arbejder i en form for rotationsdrift, og hvor opholdstiden er kort. 

Den mest driftsøkonomiske og mest miljøvenlige metode til at fjerne organisk stof fra spildevand er biologisk behandling. Imidlertid kan biologisk behandling ikke sikre, at PNEC-værdierne nås for alle lægemiddelsstoffer. Men desto mere effektiv den biologiske behandling er, desto mindre ozon og/ eller aktivt kul skal der bruges. Dette gør eXeno™ MBBR-teknologien langt mere økonomisk end aktiv-slamsystemer. eXeno™ efterbehandlingsløsningen er driftsøkonomisk og bruger mindre energi end ren kemisk behandling og har derfor et meget mindre miljøaftryk.


Primære fordele ved eXeno™

  • Høj effektiv biologisk fjernelse af medicinrester i spildevand
  • Miljøvenlig teknologi
  • Langt mere  driftsøkonomisk end andre metoder