Riste

Krüger tilbyder moderne risteløsninger til alle former for bassiner, pumpestationer, overløb og udløb. Vi har tæt samarbejde med førende leverandører og producenter i Europa og vurderer gerne, hvilken løsning der er mest optimal til jeres problemstilling. Det giver jer en driftssikker og effektiv risteløsning.


PAS-rist 

En PAS-rist (Pump Action Screen) filtrerer effektivt overløbsvandet, samtidig med at den ved hjælp af en spulepumpe kontinuert holdes ren for ristestof. Ristestoffet spules ned i spildevandet, hvor det ledes videre i kloaksystemet. Risten er udformet som en omvendt, perforeret tagrende, der placeres horisontalt på overløbskanten. Den kan let installeres i såvel eksisterende som nye overløbsbygværker, pumpestationer eller bassiner. Den har en høj tilbageholdelsesgrad og er yderst driftssikker, samtidig med at den kræver minimal service og vedligehold.


Tromlesi

Tromlesien er en finrist, der er udviklet til effektivt og driftssikkert at tilbageholde flydestoffer, toiletpapir, vatpinde mm. Tromlesien kan bruges til at behandle overløbsvand fra overløbsbygværker. Den kan også bruges ved indløb til eller afløb fra bassin for at tilbageholde ristestof fra bassinet eller recipienten. Vandet passerer gennem tromlesien, mens den roterer. Samtidig renholdes sien med en børste, der børster ristestoffet væk fra tromlesien og ned i spildevandet igen, hvor det ledes videre i kloaksystemet. Tromlesier kan leveres i forskellige størrelser og med stor kapacitet.