FLORA

Overblik og dokumentation af modeldata

Flora er bindeleddet mellem din DANDAS-database og afløbsmodel. Ved opstilling af en afløbsmodel sikrer Flora, at der er entydighed mellem DANDAS-databasen og modellen. Samtidig har Flora den fordel, at programmet holder styr på forskellige modelversioner og scenarier. Flora supporterer både MIKE Urban, MIKE+ og PCSWMM.

 

Fuldt dokumenterede modeller 

Vi benytter det GIS-integrerede databaseværktøj FLORA til at dokumentere de afløbsmodeller, som vi arbejder med. FLORA kan anvendes til at opbygge modeller fra bunden og til at arbejde videre med allerede eksisterende modeller. 

FLORA har forbindelse til DANDAS-data, så det altid er muligt at bygge afløbsmodeller baseret på de nyeste DANDAS-data. Det er også muligt at sammenligne eksisterende afløbsmodeller med DANDAS. Således kan eksisterende modellers afvigelse i forhold til grunddata, enkelt vurderes.
 

Kernefunktionaliter:

 • Dokumentation af modeldata
 • Fleksibel modelreduktion
 • Reproducerbarhed af afløbsmodeller
 • Overblik over afløbsmodeller
 • Dynamisk P&I diagram 


Fordele for forsyninger:

 • Fuldt dokumenterede afløbsmodeller
 • Entydig sammenhæng mellem DANDAS-database og model
 • Overblik over fejl og mangler i DANDAS-databasen
 • Fuldt reproducerbare modeller
 • Automatisk reduktion af modeller
 • Håndtering af versioner og scenarier
 • Alle forsyningens afløbsmodelller samles ét sted
 • Enkel fremstilling af systemsammenhæng med mulighed for at inkludere aflastningsberegninger
 • Både MIKE Urban, MIKE+ og PCSWMM modeller supporteres
Kontakt
Nikolaj Mølbye
Projektleder
M: 5213 0406
E: [email protected]

Alex Torpenholt Jørgensen
Projektleder
M: 6037 0743
E: [email protected]
Afløb og regnvand
Herning Vand har sammen med Krüger opbygget en helt ny afløbsmodel i databaseværktøjet FLORA for oplandet til Herning Renseanlæg. Flora giver bedre dokumentation og større overblik.