Primær rensning af spildevand

Vi tilbyder en lang række bæredygtige teknologier og løsninger inden for primær rensning af spildevand, blandt andet filtre, flotationsanlæg og doseringsudstyr.

  • Filtrering
  • Flotationsanlæg
  • Doseringsudstyr
  • Bundfældning med Actiflo®
  • Polymeranlæg


Filtrering

Inden for filtrering tilbyder vi blandt andet tromlefiltre og skivefiltre, som er mekaniske og selvrensende filtre. Vi forhandler blandt andet Hydrotech tromlefiltre, som er beregnet til vandbehandling, hvor meget små partikler ønskes fjernet og Hydrotech skivefiltre, som har et stort filterareal trods et lille grundplan og er utrolig effektivt.

Vi tilbyder også en membranbioreaktor (MBR), som måler bakterier via en membran, der adskiller biomasse og vand. Det gør det lettere at kontrollere bakterierne og opnå en god vandkvalitet. 

Flotationsanlæg

Af flotationsanlæg leverer Krüger blandt andet Musling, Spitflow, og Idraflot flotationsanlæg. Alle er velegnede til behandling af spildevand, idet anlæggene fjerner faste stoffer, fedt og olie i spildevand eller procesvand. De effektive anlæg har en enestående evne til at adskille stofferne, og de er driftssikre.

Doseringsudstyr

Krüger leverer komplette løsninger til kemikaliedosering til industrien og andre markeder. Krügers doseringsudstyr er pålideligt, nøjagtigt og let at betjene og aflæse. Med doseringsudstyr fra Krüger får I alle komponenter til færdige doseringsanlæg, som er klar til at kommunikere med SRO. 

Bundfældning med Actiflo®

Actiflo® er et kompakt anlæg, der renser alle former for vand for fosfor, suspenderet stof og COD. Renseteknologien anvender mikrosand som ballast til flokkulering og bundfældning. 


Grønne flokkulanter
Actiflo® kan benytte en grøn flokkulant baseret på kartoffelstivelse, der i lighed med syntetiske polymerer klæber sammen og opfanger fosfor og suspenderet stof for siden at bundfældes i anlægget. Med den grønne flokkulant kan I styrke jeres miljøprofil og sikre vores omgivende miljø. Den grønne flokkulant er en del af Hydrex®-serien.

Polymeranlæg

Polymer samler og bundfælder faste stoffer i spildevand, så de let kan fjernes. Krüger leverer polymeranlæg, der docerer flydende, koncentrerede polymer og polymeranlæg til at opblande og dosere polymer som pulver. Vi leverer såvel kemiske som grønne polymer. 

Teknologi
Musling® er et kompakt og effektivt flotationsanlæg til behandling af kommunalt og industrielt spildevand.
Teknologi
En innovativ og effektiv flotationsenhed til en række industrier. Idraflot er opbygget i moduler og tilbyder en effektiv forrensningsproces.
Teknologi
En effektiv renseteknologi til kommunal og industriel vandbehandling. Actiflo® renser alle former for vand for fosfor, suspenderet stof og COD.
Kontakt
Arvid Bruhn
M: 2760 0383
E: [email protected]
Spildevandsservice
Med systematisk service og vedligeholdelse kan I reducere driftsomkostningerne og forlænge anlæggets levetid med op til 50%. Det er godt for såvel økonomi som miljø.