Forbehandling

Hos Krüger får I en komplet produktliste af udstyr til forbehandling fra nogle af verdens førende producenter  blandt andet kvalitetsprodukter fra Hydrotech. 

  • Indløbsriste
  • Forfiltrering
  • Mobilt pilotanlæg til forfiltrering
  • Komplette indløbsbygværker
  • Ristegodsbehandling
  • Sandsedimentation
  • Sandbehandling
  • Modtageanlæg

Indløbsriste

Indløbsristene sikrer, at større stykker af materiale bliver opfanget i ristene fx blade, grene osv. Krüger forhandler blandt andet HUBER EscaMax®, HUBER Step Screen og ROTAMAT®. 

Forfiltrering

Kompakt forfiltrering med Hydrotech filtre. Forfiltrering øger gasproduktionen markant og reducerer samtidig energiforbruget til beluftning.

Mobilt pilotanlæg til forfiltrering

Få testet dit råspildevand på Krügers mobile pilotanlæg. Testen vil give dig svar på hvor meget kulstof der kan fjernes ved forfiltrering med Hydrotech tromlefiltre. Vi har indtil nu opnået et resultat på reduktion af SS op til 93 %, og COD op til 72%

Komplette indløbsbygsværker

Et indløbsbygværk er et komplet anlæg, der sikrer hele processen med forbehandling af vand. Vi forhandler fx HUBERs ROTAMAT® kompletanlæg, der er et forbehandlingsanlæg i rustfrit stål inklusive finrist, ristegodsvasker og -presse, beluftet sandfang, fedtfang, sandafvander og sandvasker.

Ristegodsbehandling

Ristegods, fx fækalier og toiletpapir, bliver sorteret fra kloakvandet ved hjælp af en rist eller et filter, inden vandet renses biologisk eller kemisk. Transporten af ristegodset kan ske på traditionel vis eller i en "vaskevandskanal", hvor ristestoffet skylles. Som transportmedie kan man anvende ristet spildevand, som genanvendes til vaskning af ristegodset. Vi tilbyder bl.a. ROTAMAT®-løsninger fra HUBER Technology som sandfang til ristegodsbehandling.

Sandsedimentation

Sandsedimentation er en simpel måde at forbehandle vand på. Sandsedimentation fjerner uønskede partikler, fx sand, silt og ler via tyngdekraften. Når vandet holdes stille, falder det uønskede materiale til bunds. Kemikalier kan fremskynde processen. Inden for sanddimentation tilbyder vi blandt andet ROTAMAT®-løsninger fra HUBER Technology.

Sandbehandling

Spildevandet indeholder både lette og tunge partikler. De tunge partikler, fx sand, bundfældes og fjernes. Mindre partikler kan fjernes ved hjælp af en sandafvander. De flydende partikler, fx fedt, fjernes ved hjælp af en skraber eller lignende og ledes retur til den mekaniske forbehandling. Vi tilbyder bl.a. komplette sandbehandlingsanlæg fra HUBER Technology eller HUBER COANDA sandafvander.

Modtageanlæg

Indholdet i septisk slam består ofte af ristestof, sand, grus, sten og fedt, som kan tilstoppe normale indløbsriste eller modtageanlæg. Vasketromlen HUBER RoFAS vasker og frasorterer partikler i slammet på over 10 mm. Vasketromlen tilstopper ikke, og på grund af den høje driftssikkerhed anvendes samme teknologi i affaldsindustrien til separation, sortering og vask mv. Til vaskning og afvanding af de frasorterede partikler kan HUBER WAP ristestofvaske og presse bruges.