Mølleåværket optimerer spildevandskvaliteten, overløb og driftsomkostninger med intelligent software

Mølleåværket nord for København har valgt realtidsoptimering gennem Hubgrade Performance for at reducere overløb, få biologisk P-fjernelse via software (SMART Bio-P) og samtidig opnå driftsbesparelser. De har nu tilvalgt yderligere styringer for at opnå endnu større besparelser.
 

Baggrund

Mølleåværket (150.000 PE) har brugt STAR Utility systemet fra Krüger siden 2002 med gradvise opdateringer gennem årene. Maj 2020 valgte de at opgradere til Hubgrade™ Performance (Tidligere kendt som AQUAVISTA™) for at forbedre deres realtidsoptimering med yderligere to styringer. 


Kundens behov

Med de tidligere optimeringer fra STAR opnåede kunden, Lyngby-Taarnbæk Forsyning, betydelige driftsbesparelser i energi og fældningskemikalie, ligesom de fik reduceret Tot-N i spildevandet med 45% og fik mere spildevand behandlet biologisk ved regnhændelser. 

Derudover har de opnået biologisk P-fjernelse ved hjælp af SMART Bio-P-strategien i det konventionelle aktiverede slamanlæg, der IKKE er designet til biologisk P-fjernelse (der findes ingen anaerob bio-P-tank).

I løbet af de sidste 18 år siden implementeringen af STAR er belastningen steget på anlægget. I denne periode er designkapaciteten også blevet hævet med 10% som følge af STAR/Hubgrade Performance, og desuden er de eksisterende processvolumener blev øget.


Hubgrade løsningen

Med opgraderingen til Hubgrade ønsker Mølleåværket en endnu mere præcis optimering af det fuldt belastede renseanlæg for at reducere antallet af ​​biologiske bypass og sikre overholdelse af afløbskrav. 

Derudover opnår Mølleåværket endnu større besparelser på energi og doseringer. Dette forventes med de opdaterede algoritmer på de eksisterende 8 styringer og ved at udvide med to yderligere Hubgrade styringer (slamalder og omrøring) til i alt 10 forskellige Hubgrade styringer.
 

Plant modulet i Hubgrade Performance tilbyder optimerede sætpunkter direkte til 24/7 drift med dokumenterede resultater for energibesparelser, minimeret dosering af kemikalier og øget udnyttelse af eksisterende forhold.
 

Kontakt
Henrik Rønnow Thomsen
Senior ingeniør
Spildevand Øst
M: 2681 3646
E: [email protected]

Fakta om Mølleåværket 

-150.000 PE
- Modtager spildevand fra knapt 150.000 personer i Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte kommuner
- Renser ca. 10 millioner kubikmeter spildevand om året
- Omkring halvdelen af spildevandet er regnvand

Online styring
På et af Europas største renseanlæg har vi installeret Hubgrade™ Performance. Herved har forsyningen opnået store driftsbesparelser i form af reduceret energiforbrug, kemikalieforbrug og kemisk slamproduktion. Derudover har de opnået større hydraulisk kapacitet i den biologiske proces.