RecoverP

Udviklingsprojekt - genvinding af ressourcer

Med projektet RecoverP er formålet at mindske Danmarks afhængighed af importeret fosfor ved at udvikle nye metoder til biologisk og kemisk at genvinde fosfor i høj kvalitet fra spildevand. 

 

Fosfor er et afgørende næringsstof i produktionen af fødevarer. I dag er den danske fødevareindustri afhængig af at importere fosfor, og efterspørgsel stiger verden over.

Med RecoverP skal genanvendelsen af fosfor i Danmark øges, og dermed sænkes afhængigheden af import fra potentielt ustabile lande uden for Europa. 

I RecoverP er der fokus på følgende aktiviteter:

  • Øget biologisk fosforfjernelse fra renseanlæg og dermed mere fosfor i overskudsslam
  • Udfældning af fosfor i spildevand som struvit, der kan sælges som gødningsprodukt
  • Forståelse af fosfors-massebalance i et renseanlæg og rådnetanke
  • Forståelse af fosfor-tilgængeligheden for afgrøder gennem vækstforsøg
  • Forståelse af udkrystallisering af fosfor og tilgængeligheden heraf
  • Anvendelse af membranteknologier til fosforgenvinding

Målet er at dække 20 procent af Danmarks behov med fosfor genvundet fra spildevand.

 

Projektets deltagere

Aalborg Universitet (hovedansøger), Syddansk Universitet, Aarhus Vand, Krüger A/S, Vandcenter Syd, Kloak Aalborg Forsyning, Billund Vand og en række udenlandske universiteter.

Tid og økonomi

Projektet gennemføres i perioden 2015-2020 og har et budget på kr. 28.400.000. Heraf kommer kr. 18.900.000 fra Innovationsfonden, mens resten finansieres af projektets deltagere.


Læs mere om RecoverP på Aalborg Universitets hjemmeside

Kontakt
PhD, Procesingeniør
M: 4212 0892
E: [email protected]
Renseanlæg
Forsyning Helsingør har i foråret 2016 indviet et nyt fosforanlæg på Helsingør renseanlæg, der udvinder den fosfor, der er i spildevandet, hvorefter man kan genanvende den. Krüger har leveret og opsat anlægget, der er så kompakt bygget, at det er placeret i renseanlæggets kælder.