Effekten af grønne tage på afstrøming til afløbssystem

Vi har været med til at analysere effekterne på afstrøming fra et grønt tag sammen med Nature Impact. Derudover har vi udviklet en metode til, hvordan man kan beregne effekterne fra grønne tage i forbindelse med klimatilpasning eller dimensionering af afløbssystemer.

Grønne tage reducerer både de enkelte regnhændelser og den årlige afstrøming i forhold til et hårdt tag. 

Nature Impacts grønne tage har bl.a. været sat op hos Lyngby-Taarbæk Forsyning, hvor der er målt og sammenlignet afstrøming for de grønne tage sammenlignet med et hårdt tag. De grønne tage (6 - 8 cm) viste en vandtilbageholdelse på ca. 50% på årsbasis med en tilbageholdelse på 20-30% om vinteren og 80-95% om sommeren. Hertil kom, at målingerne viste en målt reduktion på 15-20 mm for en 10 års regn på ca 50 mm.

Derudover er effekten af de testede grønne tage holdt op imod effekten af klimaændringer i Danmark. De testede grønne tages effekt modsvarer ca. de øgede nedbørsmængder pga. klimaændringer på årsplan og for regnhændelser med op til en 10 års gentaglesesperiode.


Besparelser på bassin og miljø

Derfor er vi nu i stand til kvalificeret at regne på effekterne af de testede grønne tage fx med hensyn til reduktion af afstrøming til dimensionering af afløbssystem eller til kvantificering af et grønt tags reduktion af den årlige afstrømning. Således kan man måske spare på bassinvolumen og omkostninger.  

Dokumenterede effekter af de testede grønne tage

  1. Reduktion af den årlige afstrømning ~ 50% reduktion af afstrømningen
  2. Reduktion af den enkelte regnhændelse
     -Starten af regnen ‘klippes’ af ~ 15-20 mm for en sommerregn på ca 50 mm
     -Peaken reduceres ~ med 66% færre hændelser med flow over 110 l/s/ha 
     -Afstrømningen forsinkes ~ indtil taget er “vandmættet”


Sådan kan vi hjælpe jer

Der er pt ikke nogen standard i Danmark for beregninger af grønne tages effekter.

Men vi kan hjælpe med beregning af afstrømning fra grønne tage baseret på de testede tage, ligesom vi kan anvende vores erfaringer med afstrømning fra andre grønne tage.

 

Eksempel på tilbageholdt afstrømning fra to grønne tage for en ca. 10 års regn på 50 mm. I forhold til reference taget tilbageholdes: 15-19 mm regn. Grafen er fra Nature Impact.
Kontakt
Innovationschef
M: 30708664
E: [email protected]
Afløb og regnvand
Strategisk klimatilpasning gør det muligt at reducere skaderne fra skybrud markant, samtidig med at vandet udnyttes som en ressource, der bidrager positivt til det omgivende miljø. Effekten af klimaændringer, og tilpasningen, bør derfor tænkes ind i alle fremtidige projekter.