Techno Business Units

 • ANOXKALDNES
 • AQUAFLOW
 • BIOSOLIDS
 • BIOTHANE
 • EVALED
 • HYDROTECH
 • IDRAFLOT
 • IDRASCREEN
 • PMT

Oxydator™

Energibesparende og hygiejnisk iltning af råvand.

Oxydator™ er energieffektiv iltning - med drikkevandssikkerhed og hygiejne i højsædet.

Teknologien fjerner problematiske gasser, samtidig med at energien (trykket) i vandet bevares. Det giver en stor energibesparelse.
 

Oxydator™ : Energibesparende og hygiejnisk iltning

Iltningen af vandet sker i en lukket beholder, og det er muligt at fjerne de afblæste gasser uden at tage trykket af vandet. Det sparer energi. 


Oxydator™ har følgende fordele:

 • Tryksat iltning giver effektiv opløsning af atmosfærisk ilt
 • Energitab er minimalt, da tryk i råvand bevares
 • Afblæsning af opløste gasser i modstrøms beluftning
 • Kort opholdstid og dermed høj vandkvalitet

Oxydator™ kan anvendes til råvand med følgende vejledende max. koncentrationer:

 • Methan: max. 0,5 mg/l
 • Svovlbrinte: max. 0,1 mg/l
 • Iltforbrug i filtre: max. 5 mg/l

Oxydator™ er brugsmodelbeskyttet under Patent- og Varemærkestyrelsen, brugsmodel nr. 20269DK01.

Downloads

PDF
Oxydator™ (1.15 MB)