Coplator forbedrer iltningseffektiviteten og klimaet

Før projektet foregik beluftningen af råvandet i en mindre bygning med en loftskonstruktion af træ. Selve beluftningen bestod af en rislebakke, som medførte en stor fugtbelastning på såvel bygning som installationer. 

 

Rødovre Vandforsyning stod derfor overfor at skulle renovere og modernisere det eksisterende beluftningssystem. Det var samtidig forsyningens ønske, at den hygiejniske sikkerhed på anlægget skulle optimeres. Det var desuden vigtigt, at projektet blev gennemført uden gener for forbrugerne og med minimal risiko for hygiejniske problemer.

 

Effektiv projektering med minimal nedetid

Løsning til Rødovre Vandværk var en COPLATOR, der er et kompakt og lukket beluftningsanlæg. Normalt kan det installeres i eksisterende bygninger, hvor der tidligere har stået en trappe. På Rødovre Vandværk kunne det nemt installeres med kun mindre bygningsmæssige modifikationer. Det resulterede i en hurtig afvikling af projektet og en minimal nedetid på anlægget.

Efter en kort indkøring fungerede anlægget med bedre iltningseffektivitet end det gamle sipladesystem. Efter vandets passage gennem COPLATOR’en er iltkoncentrationen tæt på mætning.

 

Rødovre Vandværks fordele ved COPLATOR er:

  • Høj iltnings- og strippingseffektivitet
  • Fuldstændig indkapslet beluftning med maksimal hygiejne og minimal mulighed for utilsigtet forurening.
  • Indsugningsluften filtreres i henhold til gældende standard (fjerner støv og pollen)
  • Udblæsningsluften kan kontrolleres, så det giver minimale gener for naboer
  • Ingen støjgener for naboer 
  • Klimaet i bygningen er blevet stærkt forbedret
Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]

Fakta

  • Energiforbrug: 0,12kWh pr. driftstime med indvinding.
  • Råvandets løft er uændret i forhold til de gamle rislebakker.
  • Det øgede enerigforbrug bruges alene til det kontrollerede luftskifte og overvindelse af modtrykket i luftfiltre.
  • COPLATOR har i Rødovre vist sig selvrensende ved en konstant belastning på 88% af designflow.
Teknologi
Kompakt og hygiejnisk beluftning med lavt energiforbrug. Det er en højeffektiv og ekstremt økonomisk teknologi.