Rengøring af vandanlæg understøtter kvalitetssikring

Krüger Aquacare rengør vandanlæg på afdeling for udvikling af blødermedicin, efter at anlægget er ombygget som følge af amerikanske myndighedskrav.

– Alle loops skal rengøres grundigt, før vi tager vandanlægget i brug efter at have ændret det, siger udstyrsansvarlig John Schaldemose, Novo Nordisk A/S. Han er ansvarlig for vandanlægget på Novos udviklingsafdeling for blødermedicin i Hillerød, hvor antallet af prøvehaner af eksporthensyn er blevet tilpasset amerikanske myndighedskrav. John Schaldemose siger:

– Vi har nu installeret prøvehaner på samtlige tappesteder på anlægget. Selvom vi tager mange forholdsregler under indskæring på anlægget, er det uundgåeligt, at vi efterlader metalspåner og urenheder i rørene. Initialrengøring, som vi kalder det, er en del af vores kvalitetssikring.

Opgaven løses af Krüger Aquacare, som har lang specialisterfaring inden for området, og som Novo i Hillerød har samarbejdet med gennem flere år.

– Vi medbringer de nødvendige kemikalier og gennemfører selve rengøringen i overensstemmelse med Novos procedurer, så dokumentationen er i orden, siger salgskonsulent Freddie Marcussen, Krüger Aquacare.

Arbejdet foregår om natten

Vand er et afgørende råstof i Novos udvikling af blødermedicin. Anlægget i Hillerød er et såkaldt WFI-distributionsanlæg bestående af i alt seks loops, der forsynes fra to hovedtanke på hver 15 m3. WFI står for ”Water For Injection” og svarer til demineraliseret eller ultrarent vand.

Krüger Aquacare rengjorde samtlige loops i løbet af en uge. Af hensyn til det daglige arbejde i fabrikken foregik arbejdet om natten. Freddie Marcussen siger:

– Vi starter med at skylle med WFI-vand og affedter derpå med lud. Så får anlægget endnu en gang WFI-vand, hvorpå det skylles igennem med citronsyre, som gør rørene blanke. Herefter får anlægget et slutskyl med WFI-vand.

Anlægget meldes klar til produktion, når de udtagne vandprøver er pH-neutrale og har ringe ledningsevne. Rengøringen fandt sted medio september 2012.

Kontakt
Salgskonsulent
Hovedstaden
M: 2171 3809
E: [email protected]
Vandanlæg
Kalk på spiralerne kan give et merforbrug på 10 pct. på varmeregnskabet. Ved at rense, afsyre eller afkalke jeres varmesystem mindskes slitagen, og systemet kan overføre varmen langt mere effektivt til gavn for miljø og økonomi. Og I kan opnå energibesparelser.