Behandling af hospitalsspildevand

Renseanlæg på hospitaler kan rense hospitalsspildevandet effektivt for bakterier, lægemidler og hormonforstyrrende stoffer.

 

Biologisk fjernelse af medicinrester i spildevand

Exeno™ er en ekstremt effektiv, økonomisk og miljøvenlig teknologi baseret på AnoxKaldnes™ MBBR (Moving Bed Bio Reactor)

MBBR-teknologien er afhængig af mikroorganismer eller bakterier, der vokser på plastbærere. MBBR-teknologien involverer flere reaktorer i serie, hvor mikroorganismerne kan specialiseres til at målrettes mod de vanskeligt bionedbrydelige forurenende stoffer som fx lægemidler. 

Exeno™ efterbehandlingsløsning er billigere og bruger mindre energi end ren kemisk behandling og har derfor et meget mindre miljøaftryk.

 

MBR - biologisk behandling ved hjælp af membranfiltrering

Et MBR anlæg er kompakt og let at installere. Det producerer en meget høj vandkvalitet, der overholder kravene til rensning af hospitalets spildevand.

  • Betydelig reduktion af kulstof- og nitratforurening
  • Tilbageholdelse af næsten alle forurenende stoffer
  • Høj grad af bakteriefjernelse
Kontakt
Spildevand, Industri
M: 2023 3499
E: [email protected]
Hospital
I projektet blev renseteknologier til fjernelse af læge­middelrester og sygdomsfremkaldende ­mikroorganismer i spildevand testet og vurderet.
Branche
Vi har alle de nødvendige løsninger til håndtering af vand på hospitaler. Vi kan rense drikkevand, laboratorievand og procesvand, ligesom vi tilbyder legionellabekæmpelse til behandling af spildevand og genanvendelse af vand.