Renovering af kildepladser for Tønder Forsyning

Tønder Vand ønskede, at kildepladsernes indvindingsboringer og råvandsledninger til tre vandværker blev renoveret, så de levede op til nutidens krav til hygiejne, arbejdsmiljø og forsyningssikkerhed.

 

Tønder Forsyning, Tønder Vand A/S driver tre vandværker med tilhørende kildepladser i Løgumkloster, Højer og Tønder. Ønsket var, at kildepladsernes indvindingsboringer og råvandsledninger blev renoveret, så de levede op til nutidens krav til hygiejne, arbejdsmiljø og forsyningssikkerhed. Dette indebar blandt andet, at alle boringsafslutninger skulle føres over terræn og forsynes med overjordiske råvandsstationer.
 
I vores løsning prioriterede vi renoveringsbehovet på kildepladserne herunder hvilke boringer, der skulle overbores eller sløjfes, hvor der skulle suppleres med nye boringer, og hvilke ledninger der skulle udskiftes. Dette var baseret på en risikovurdering af boringer og ledningsanlæg samt en vurdering af det fremtidige kapacitetsbehov. Derudover designede vi råvandsstationerne, så de i fornødent omfang kunne modtage og afsende rensegrise gennem råvandsledningerne. Det var også en del af vores leverance at varetage boreudbud og føre tilsyn med arbejderne.

 
Teknisk beskrivelse

Indvindingsboringerne leverer råvandet til produktionen af drikkevand på de tre vandværker. Boringer og råvandsledninger er indrettet hygiejnisk, så der ikke kan trænge uvedkommende vand eller luft ind. På den måde undgår man både at forurene råvandsressourcen og give anledning til udfældninger i anlæg og installationer. Dette sikres ved at flytte alle rå­ vandsinstallationer over terræn og holde systemet tryksat. Dimensioneringen af råvandsledninger er sket ud fra en afvejning af flow-hastigheder og tryktab samt et ønske om at undgå udluftningsventiler på råvandsledningerne. Boringerne er indrettet, så der om nødvendigt kan sendes en rensegris igennem råvandsledningerne.
 

Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]

Fakta om vandværkerne

Tønder
Indvindingskapacitet: 300 m3/t
Indvindingstilladelse: 1.300.000 m3/år
Boringer: 8 stk.
Råvandsledninger: 12 km

Løgumkloster
Indvindingskapacitet: 180 m3/t
Indvindingstilladelse: 500.000 m3/år
Boringer: 3 stk.
Råvandsledninger: 4 km

Højer
Indvindingskapacitet: 50 m3/t
Indvindingstilladelse: 190.000 m3/år
Boringer: 2 stk.
Råvandsledninger: 0,1 km.

Vandforsyning
Vi rådgiver danske forsyninger og vandværker om bæredygtig indvinding og hjælper jer med at beskytte, renovere og udbygge nuværende kildepladser og planlægge nye.