Skyllesystemer

Krüger tilbyder forskellige skyllesystemer til automatisk renholdelse af bassiner og ledningsanlæg, hvor der ophobes sand og slam. Skyllesystemerne er med til at sikre et godt arbejdsmiljø, for rengøringen sker, uden at mandskab skal ned i bassiner og bygværker.


Vacuumskyllesystem

Vacuumskyllesystemer er udviklet til automatisk at renholde regnvandsbassiner, spildevandsbassiner, ledningsanlæg og rørbassiner, hvor der sker en sedimentation og ophobning af sand og slam. Ingen mekaniske dele installeres i spildevandet, og det sikrer enkel drift og optimalt arbejdsmiljø.

Vacuumskyllesystemet kan anvendes til både rektangulære og cirkulære bassiner. I lukkede, cirkulære bassiner installeres skyllesystemet midt i bassinet, mens det i åbne, cirkulære bassiner kan monteres i siden. Det gør det velegnet til fx efterklaringstanke, der ombygges til forsinkelsesbassiner.

Systemet kan også bruges til ledningssystemer med større dimensioner, evt. seriekoblede skyllesystemer, hvor lange ledningsstrækninger skal rengøres.


Skyllelapper

Skylleklapper er udviklet til automatisk at renholde regnvandsbassiner, spildevandsbassiner og ledningsanlæg, hvor der sker en sedimentation og ophobning af sand og slam. Klapkonstruktionen gør det muligt at rengøre meget flade skyllekamre. Systemet kan let indbygges i eksisterende konstruktioner. De eneste bevægelige dele er skylleklappen. Alle øvrige dele som fyldepumper, hydraulikstation mv. kan anbringes lettilgængeligt og hensigtsmæssigt ved ledningsanlægget. Skylleklapper kan også anvendes som underløbsklap i overløbsbygværker eller pumpestationer.

 

Skyllekar

Skyllekar installeres i toppen af åbne og lukkede rektangulære bassiner. Skyllekarret fyldes med vand, og når det er fyldt, forskydes tyngdepunktet, så hele skyllevandsmængden momentant tømmes ud i bassinet. Til skylningen kan I anvende opspædet spildevand fra bassinet eller vandværksvand.

Kontakt
Projektleder
M: 3029 2737
Bestil brochure
Vil du vide mere om vacuumskyllesystemer?
Så bestil en brochure nedenfor.