Måleteknologier

Måleprogrammer og dataanalyser giver jer overblik over afløbssystemets funktion. Krüger har omfattende hydraulisk ekspertise og udfører alle typer af målinger i afløbssystemet, fx flow, niveau og nedbør. Målingerne anvendes til at kalibrere hydrauliske modeller og til at overvåge vandstanden i afløbssystemer, vandløb, søer mv.

 

Måling af niveau og flow i afløbsystemet

Trådløs dataopsamling til bl.a. niveaumåling af vandstanden
Krügers måleudstyr til vandstand, flow og regn er udviklet, så vores kunder kan overvåge og opsamle data de steder, hvor der ikke er adgang til strøm. De forskellige komponenter gør det nemt at få overblik over tilstanden i søer og vandløb og kloaksystemets funktion. Målingerne bruges blandt andet til at sikre, at driftsafvigelser ikke udvikler sig til reelle problemer. Udover niveau- og flowmålerne leverer vi regnmålere, der kan opsættes lokalt.