Reduktion af metanemissioner

Grøn omstilling af slambehandlingen

Den nye bekendtgørelse kræver både målinger og udbedring af metanemissioner. Metan er en meget kraftig drivhusgas - faktisk 25 gange kraftigere end CO2, og det er derfor vigtigt at minimere utætheder. En måling vil vise, hvor der er lækager fx fra en slamlagertank. Herefter skal der laves en plan for udbedring.
 

Krügers eksperter kan hjælpe dig trygt gennem hele processen med at klarlægge og reducere emissioner fra slambehandlingen. Desuden har vi indgået et samarbejde med kompetente målefirmaer til udførelse af opgaver, så du kan få løst opgaven ét sted. 

For nylig er vi også optaget på Energistyrelsens Positivliste over firmaer, der har dokumenteret erfaring med aktiviteter ifm. måling og reduktion af metantab fra biogasanlæg.


Således kan du:

 • Overholde lovgivningen
 • Få en klimaneutral rådnetank og slamsystem
 • Få et sikkert arbejdsmiljø
   


Slam og biogas er en ressource og er derfor et vigtigt element i den grønne omstilling. I dag bruges biogassen typisk til produktion af el og varme, mens slammet udbringes på landbrugsjord.

På sigt kan det være, at andre anvendelsesmuligheder er mere bæredygtige fx til fremstilling af biobrændsler.

Vi har mange års erfaring og kan hjælpe jer med flere ting:
 

Overholdelse af den nye bekendtgørelse

 • Overholdelse af myndighedskrav
 • Anlægsgennemgang og lækagesøgning
 • Mulige løsninger for udbedring
 • Rapportering til Energistyrelsen
 • Egenkontrolprogram
   

Drift og sikkerhed

 • Overdækning af slamlagre (gasopsamling)
 • Inspektion, renovering og optimering af rådnetanke
 • Gasvasker, kondensatbygværk, gasbeholder og ledningsanlæg
 • Velafprøvede koncepter for rådnetanke- og gasanlæg
 • Sikkerhedsarbejder i forbindelse med ombygning
 • ATEX-APV inkl. kursus
 • Anmeldelse til myndigheder
Kontakt
Forsyning Øst
M: 2760 0383
E: [email protected]
Renseanlæg
Vi har i samarbejde med Frederikshavn Forsyning udviklet en løsning, hvor kapaciteten af slamhåndtering udvides med fokus på optimal ressourceudnyttelse. Dette har blandt andet ført til udviklingen af 3iEN-tanken, som er en multifunktionel slamlagertank.