Banebrydende slamlagertank i stål udvinder gas og genvinder varme

3iEN-tankens multifunktionelle design er unik, fordi den samler to enkeltstående tanke i én overdækket ståltank, som udgør både gasopsamler, varmeveksler og buffer.

I samarbejde med Frederikshavn Forsyning har vi udviklet en løsning, hvor kapaciteten af slamhåndtering udvides med fokus på optimal ressourceudnyttelse. Dette har blandt andet ført til udviklingen af 3iEN-tanken, som er en multifunktionel slamlagertank.

Kriterierne for udviklingen af den nye tank var: 
• Høj driftsikkerhed 
• Ingen lugtgener 
• Bæredygtighed ved bl.a. at udvinde biogas fra ikke færdigudrådnet slam, som kan anvendes til el- og varmeproduktion

Unik løsning

3iEN-tankens multifunktionelle design er unik, fordi den samler to enkeltstående tanke i én overdækket ståltank, som udgør både gasopsamler, varmeveksler og buffer. Tankens kapacitet i Skagen er på 560 m³ forafvandet slam og 725m³ udrådnet slam.

Fordele:
• Mulighed for udnyttelse af al biogas
• Ingen tab af drivhusgasser
• Styr på EX-områder
• Ingen lugtgener
• Ingen driftsudgifter til ventilation eller lugtbehandling
• Energien fra det udrådnede slam kan overføres til det 3iEn-tanken er også sat i drift i Kolding. indgående slam, så varmeforbruget reduceres

Resultater

3iEN-tanken har vist sin værdi for Frederikshavn Forsyning:
• Opsamling af biogas fra det udrådnede slam svarende til 8-14% af den totale biogasproduktion
• Op til 36% varmegenindvinding fra det udrådnede til det indgående slam
• Op mod 1.500 MWh varmeenergi kan indvindes pr. år – nok til at forsyne omkring 100 parcelhuse med varme

Kontakt
Arvid Bruhn
M: 2760 0383
E: [email protected]
Maskinmesteren
Fremtidens renseanlæg er endnu mere klimavenlige og klimagasser er i fokus overalt. Det gælder også på renseanlæggene, hvor slam og biogas skal håndteres, så man undgår udslip af klimagasser, samtidig med at man får brugbar energi ud af det.
Renseanlæg
Sammen med kommuner og forsyninger arbejder vi med at skabe innovative løsninger, der har fokus på at rense og genanvende spildevand og beskytte vores fælles ressourcer. Med avanceret spildevandbehandling er vi med til at skabe fremtidens energiproducerende renseanlæg.