Bæredygtig grøn energi

Udfasning af naturgas til opvarmning og solceller til elproduktion kan måske være løsningen for jer

Solceller samt varmepumper til substitution af naturgaskedler er to oplagte og rentable energiløsninger, som kan være med til at gøre renseanlægget energineutralt.
 

El og naturgas er blevet meget dyrt og derfor er behovet for at minimere forbruget super relevant.

Vores værktøjer:

  • Udskifte naturgaskedler til små varmepumper til opvarmning af bygninger på renseanlægget. Vi kan beregne, hvilken type varmepumpe (luft/vand), der vil være bedst og varmepumpernes kapacitet
  • Beregning af solcelleareal ift. renseanlægget elforbrugprofil
  • Energibesparelseskatalog, som kortlægger besparelser på f.eks beluftning, omrøring, varme og ventilation
  • Fleksibelt elforbrug. Brug strømmen når den er billigst.


Jeres udbytte:

  • Spare penge på el og varme
  • Udfase naturgas
  • Producere energi
  • Kortlægge synergi-muligheder

Ofte kan der også være stor synergi ved at udveklse energi med naboer, virksomheder og grid.
 

Kontakt
Mette Brynjolf Jepsen
Projektleder og energispecialist
E: [email protected]
M: 3066 4595

Arvid Bruhn
Salgschef Spildevand Øst
M: 2760 0383
E: [email protected]

Erik Jørgensen
Salgschef Spildevand Vest
M: 27 60 03 94
E: [email protected]
Spildevand -
3.500 borgere i Roskilde får dækket deres fjernvarmebehov fra energi i spildevandet. Det sker via en varmepumpe installeret i spildevandet ved udløbet fra Bjergmarken Renseanlæg. Også i Hadsund er et varmepumpeanlæg på vej. Her vil varmen fra spildevandet kunne dække 15-20% af fjernvarmeforbruget.