Fremtidens spildevandsrensning udvikles i Danmark til gavn for den grønne omstilling

Et nyt skridt er taget for optimeret spildevandsrensning og forbedret vandmiljø på globalt plan. Det første fuldskalaanlæg med den nye Cella-teknologi ligger i Svinninge, hvor kapaciteten på renseanlægget er udvidet med 40%, samtidig med at strenge udledningskrav bliver overholdt.
Anlægget på Svinninge Renseanlæg hvor Cella teknologien er implementeret i fuldskala for første gang

Med det MUDP-støttede projektet KROBIO HYBRID har vi demonstreret, hvordan en ny biofilmsteknologi, Cella, kan supplere den eksisterende Aktiv Slam proces til kapacitetsudvidelser i fuld skala. Cella™ er et stærkt bud på fremtidens spildevandsrensning med sin relativt enkle, men meget effektive teknologi. Anlægget i Svinninge er en fuldskalaløsning af Cella-teknologien, og skal styres af Hubgrade Wastewater Plant Performance for optimeret spildevandsrensning. Fors A/S  er den overordnede projektejer for projektet, AnoxKaldnes (vores søsterselskab i Veolia-koncernen) har udviklet Cella-teknologien, mens vi i Krüger A/S er projektpartner.
 

Kompakt og skalérbar løsning til spildevandsrensning

Det er en ny biofilmsteknologi, der anvendes i MBBR sammenhæng. Den store forskel i forhold til den konventionelle MBBR teknologi er, at støttematerialet i Cella-teknologien er baseret på et organisk restprodukt. Derudover samler processen fordele fra Aktiv Slam, MBBR og aerobe granuler i én og samme proces. 

Derudover bidrager løsningen til den grønne omstilling ved at være en kompakt teknologi, hvorved man undgår beton til store procestanke, ligesom den forbedrer spildevandsrensningen.

Optimal spildevandsrensnings med intelligent styring

Anlægget i Svinninge skal styres via Hubgrade Wastewater Plant Performance - en softwareteknologi, der udbydes af Krüger til avanceret og intelligent online styring af renseanlæg. Hubgrade  Wastewater Plant Performance sikrer, at spildevandet behandles optimalt.

Cella og Hubgrade Wastewater Plant Performance er en stærk kombination med stort potentiale for eksport af skandinavisk teknologi til det internationale marked. Løsningen er særligt attraktiv for europæiske renseanlæg som følge af EU’s nye Byspildevandsdirektiv med kravet om avanceret spildevandsrensning, men teknologierne vil kunne bidrage til et forbedret vandmiljø på verdensplan.

Fordele ved Cella-teknologien

  • Meget kompakt løsning - ikke behov for udbygning
  • Ny biofilm støttemateriale lavet af et organisk restprodukt 
  • Møder strenge udledningskrav
     

Jeg er enormt stolt over det resultat, vi har skabt sammen med Fors A/S og vores søsterselskab AnoxKaldnes. Forsyningerne får nu en meget kompakt løsning, som sammen med vores online styring i Hubgrade optimerer spildevandsrensning til gavn for den grønne omstilling. Vi har bevist vores evne til at levere højteknologiske løsninger i verdensklasse, og vi ser et stort potentiale for denne løsning, ikke blot i Danmark men i hele verden.
- Leif Bentsen, Administrerende Direktør, Krüger A/S
 

KROBIO støttet af MUDP

Cella-anlægget i Svinninge er bygget ifm. et MUDP-støttet projekt i et samarbejde mellem Fors, Krüger A/S og AnoxKaldnes Det er det første fuldskalaanlæg af den slags i verden. Projektet har til formål at demonstrere kompakt forbedret spildevandsrensning via Cella-teknologien. Derudover giver projektet et større indblik i teknologiens indvirkning på lattergasudledning fra renseanlæg og fjernelse af miljøfarlige stoffer i spildevandet inden udledning til vandmiljøet.
 

Hvad er Cella-teknologien?

Cella-teknologien tilbyder en helt ny type støttemateriale, der består af et organisk restprodukt, der understøtter den grønne omstilling i spildevandsrensning ved at tilbyde et alternativ til konventionelle plastbaserede bæremedier.

Cella-teknologien faciliterer forbedret rensning af spildevandet, og er en kompakt løsning, som begrænser det arealmæssige footprint sammenlignet med konventionel aktiv-slam anlæg. Teknologien tilbyder således kapacitetsudvidelse og forbedret spildevandsrensning på arealbegrænsede renseanlæg, eksempelvis i bynære områder. Den forbedrede rensning sikrer en høj kvalitet af det rensede spildevand, således at det lokale vandmiljø skånes mest muligt.

Cella- teknologien er udviklet af vores søsterselskab AnoxKaldnes, der ligesom Krüger A/S er en del af Veolia-koncernen.. 

Hvad opnår vi med KROBIO projektet?

Cella-teknologien indgår i MUDP Fyrtårnsprojektet KROBIO HYBDRIDs hvis formål er at vise, hvordan en ny bæredygtig biofilms-teknologi kan supplere den eksisterende Aktiv Slam proces. Som led i dette bliver Cella demonstreret i fuld skala og i et reelt driftsmiljø på Svinninge Renseanlæg ved Holbæk i samspil med det eksisterende renseanlæg.

Hvem deltager i KROBIO projektet?

Fors A/S er den overordnede projektejer for projektet.
AnoxKaldnes har udviklet Cella teknologien
Krüger A/S er projektpartner 
Projektet, KROBIO HYBRID, er støttet af Miljøministeriets MUDP program (Miljøteknologisk Udviklings- og demonstrationsprogram)
 

Hvornår løber KROBIO projektet?

Projektet løber fra 2022-2025.
Indvielsen fandt sted 3. maj 2024 på Svinninge Renseanlæg.
Efter indkøring vil vi undersøge anlæggets renseeffektivitet, både for de typiske organiske stoffer, men også for miljøfremmede stoffer og lattergas. 

Kontakt
Projektleder
E: [email protected]
M: 2074 1317
Online styring
De har valgt realtidsoptimering gennem Hubgrade Performance for at reducere overløb, få biologisk P-fjernelse via software og opnå driftsbesparelser. Med to nye styringer opnår de endnu større besparelser.