Garanti mod gennemtæring

Ejendomme, institutioner og virksomheder, der har en aftale om fast årlig service hos Krüger Aquacare, er fra 1. juni omfattet af den nye garanti mod gennemtæring på korrosionsbeskyttede varmtvandsbeholdere. Uden meromkostning og som en del af servicen.


- Der findes mange forskellige fabrikater på markedet – også mange af ældre dato, der ikke fremstilles mere. Derfor tilbyder vi nu som de eneste på markedet en garanti, der omfatter alle fabrikater uanset alder, og som gælder lige så længe, vi har en serviceaftale, siger Eskild Beiter, Krüger Aquacare. – Vi er stolte af det arbejde, vi laver, og står inde for det. Derfor giver vi garantien uden nogen forhøjelse af prisen, hverken for nuværende eller nye kunder.

 

Uundværlig service

Den nye garanti er henvendt til beboelsesejendomme og institutioner med et stort vandforbrug og dermed store varmtvandsbeholdere (med mandehul). Både beholdere med simpel beskyttelse med magnesiumanoder og beholdere med elektrolyseanlæg er omfattet af garantien. Uanset metode skal varmtvandsbeholderne serviceres, anoderne udskiftes og tanken renses. Skulle der mod forventning ske gennemtæring, betaler Krüger Aquacare reparationen af varmtvandsbeholderen.

Hvis en varmtvandsbeholder ikke vedligeholdes, vil korrosionen uvægerligt sætte ind. Hvor længe den kan holde uden service, kan variere, men især ved høje temperaturer, og hvor indholdet af klorider er højt, sker tæringen hurtigt. Og det koster: Ud over udgiften ved reparation eller udskiftning risikerer man vandskade – og det medfører store ulemper for brugerne, mens en ny varmtvandsbeholder installeres, eller den gamle repareres.

 

Tryghed for gamle og nye kunder

- Den nye garanti fra Krüger Aquacare giver os tryghed, siger Allan Elsass, Salling Ejendomsservice. – Begyndende tæring bliver opdaget ved service-besøgene, og hvis uheldet alligevel skulle være ude, så er det rart, at der er nogen, der tager hånd om reparationen og omkostningerne.

- Vores garanti omfatter alle nuværende kunder, og den vil omfatte alle nye, hvis ikke en inspektion af varmtvandsbeholderen viser uoprettelig tæring, eller helt særlige forhold taler imod det, lover Eskild Beiter.

Dermed er problemet en gang for alle løst.

Kontakt
Salgskonsulent
Sjælland og Fyn
M: 2011 6338
E: [email protected]
Kontakt
Salgskonsulent
Hovedstaden
M: 2171 3809
E: [email protected]
Kontakt
Teknisk konsulent, Hovedstaden og Bornholm
M: 2171 5201
Kontakt
Teknisk konsulent
Jylland
M: 2171 3805

Garanti mod gennemtæring af din varmtvandsbeholder

Vi oplyser om garantiens omfang og de få undtagelser, der gælder, i betingelserne.