Stockholmsk granit ø slipper af med forurening

På den eksklusivt placerede ø Kvarnholmen få minutters kørsel fra Stockholms centrum er Krüger i gang med at fjerne forurening i klippesprækker.

 

Det sker ved hjælp af ISTD teknologien, der i praksis er den eneste teknologi, der er i stand til at rense og fjerne en forurening på svært tilgængelige steder som dybt nede i sprækker i granit. Øen, der har en fysisk forbindelse med fastlandet, har en smuk placering med en slående udsigt ud over Stockholms skærgård. Placeringen gør den eksklusiv og her vil en privat developer snart opføre mere end 100 boliger til en meget høj kvadratmeter pris. Kravet fra myndighederne er dog, at forureningen på jordoverfladen og i sprækkerne i granitklippen nedenunder bliver renset, før der gives tilladelse til at bygge.

- Vi har foretaget 105 boringer ned i 30 meters dybde. Jordrensningen foregår som et termisk jordrensningsprojekt, hvor den forurenede jord varmes op af varmelegemer, der er indbygget i stålrør, og boret ned i jorden. Vi sender snart varmelegemerne ned i alle boringer og sætter strøm til dem. Det fungerer faktisk som med ledningerne i en brødrister, siger produktchef fra Krüger, Niels Ploug. 

Varmelegemerne varmer i løbet af 2 til 6 måneder jorden op til mellem 100 og 325 grader, hvorved de organiske stoffer bliver nedbrudt, fordampet og opsamlet. Varmen udbredes fra stålrørene som følge af den termiske ledningsevne. Da den er meget ensartet for næsten alle jordtyper er metoden uafhængig af om det er ler, sand eller eksempelvis granit.

 

Perspektiver i Sverige

Krüger har via den patenterede ISTD teknologi (In Situ Thermal Desorption) fået mange successer på resultatlisten, og prisen pr m3 oprenset jord er faldet betragteligt. Efter en række offentligt finansierede oprensninger i Danmark, har Krüger fået hul på de internationale markeder.

- Jeg ser store perspektiver i Sverige, hvor Kvarnholmen er det første projekt, men vi er allerede på vej med to andre projekter. Vi har også udført projekter i Holland, Schweiz, Vietnam, siger Niels Ploug.

Opgaverne er meget forskellige forureningstyper og forureningsscenarier. De fleste er dog chlorerede opløsningsmidler, der er spredt dybt og ofte under eksisterende bygninger. Alle typer organiske forureninger oprenses med ISTD teknikken - fra let flygtige stoffer som eksempelvis PCE, TCE og Benzen (kaldet VOC' er) til de højere kogende stoffer som Naphtalene, Dioxin og PCB (kaldet SVOC'er). Det amerikanske firma TerraTherm Inc. holder de kommercielle rettigheder til ISTD teknologien, der er udviklet og patenteret af Shell.

På Kvarnholmen skyldes forureningen opløsningsmidler, der har været opbevaret i tanke til ballastvand til skibe. Med tiden er tankene blevet utætte og har forurenet jorden, hvorefter opløsningsmidler er trukket videre ned i sprækker i granitten. Den forurenede jord er nu fjernet og snart vil varmelegemerne sørge for at den også suges op af klipperne. Så kan en ny bydel i Stockholm skyde op.

Kontakt
Salgs- og Produktchef
M: 2048 5963
E: [email protected]
Jordoprensning
Med 14 års erfaring i termisk oprensning og viden fra de nyeste udviklingsprojekter er vi stolte af at tilbyde effektive, økonomisk fordelagtig og sikre oprensningsløsninger. Vi renser op til lave kriterier i alle typer geologi.
Jordoprensning
Nogle forureninger er så komplekse, at de kræver særlige metoder at fjerne. Det gælder den forurening med klorerede opløsningsmidler, som et tidligere industrivaskeri, ALBA, har efterladt under en bygning i Taastrup lidt uden for København.