ISTD-metode renser for klorerede opløsningsmidler

Nogle forureninger er så komplekse, at de kræver særlige metoder at fjerne. Det gælder den forurening med klorerede opløsningsmidler, som et tidligere industrivaskeri, ALBA, har efterladt under en bygning i Taastrup lidt for København.

Forureningen truer et grundvandsmagasin. Krüger fjerner den ved hjælp af ISTD-metoden, der går ud på at opvarme jorden med varmelegemer placeret i vertikale boringer. Derved frigives forureningen, som opsamles og renses med aktivt kul. Det forurenede område er på 270 m2 svarende til et volumen på 1700 m3.

ISTD-metoden er udviklet af den amerikanske miljøvirksomhed TerraTherm og er kendt verden over. Krüger har eneretten på at markedsføre og anvende teknologien i Skandinavien og en række europæiske lande.

Myndighedsansvaret for forureningen i Taastrup ligger hos Region Hovedstaden.

Kontakt
Salgs- og Produktchef
M: 2048 5963
E: [email protected]
Forurenet jord
Krüger har i mere end 20 år projekteret og udført oprensninger af forurenet jord og grundvand i ind- og udland. Vores fokus er på miljørigtige og økonomisk fordelagtige løsninger.