WaterManager - Betingelser for brug

Accept af vilkår

Ved at benytte WaterManager accepterer du vores standardbetingelser. Din adgang til alle funktioner er underlagt disse betingelser, de generelle betingelser for WaterManager, og de begrænsninger, der gælder under din licensaftale. Fortsat brug af WaterManager efter enhver opdatering af disse betingelser betyder din accept af de opdaterede vilkår.

 

Betalingsbetingelser

Din licens til WaterManager er gældende for et år af gangen og betales forud hver januar. Hvis du indgår en ny aftale midt i året, vil licensen gælde indtil den kommende januar.

Bemærk, at licensprisen kan ændre sig fra år til år på grund af flere faktorer, såsom stigende omkostninger, markedsændringer og for at afspejle de fortsatte investeringer, vi foretager for at forbedre vores service. Vi vil altid informere dig om større prisændringer i god tid, så du kan tilpasse din planlægning og budgettering.

Ændringer i licensprisen vil ikke påvirke den igangværende licensperiode. Eventuelle prisændringer vil træde i kraft ved fornyelse af licensaftalen.


Dit digitale indhold

Du ejer det digitale indhold, som du eller dine kollegaer uploader til WaterManager. Du kan bede om at eksportere dit indhold til en offline version, men vær opmærksom på, at der kan være en mindre omkostning forbundet med dette, afhængigt af mængden af data. 

Du er selv ansvarlig for det digitale indhold, du deler via WaterManager, og du skal sikre, at du har de nødvendige rettigheder til indholdet, og at det overholder lovgivningen.

Vi vil aldrig dele dit digitale indhold udenfor Krüger uden dit udtrykkelige samtykke. Vi forbeholder os retten til at bruge brugergenereret indhold internt i Krüger til at forbedre WaterManager og tilknyttede tjenester. Dette vil altid blive gjort med respekt for dit privatliv og datasikkerhed og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 

Udvikling, forbedring og opdatering

Vi forbeholder os retten til løbende at udvikle WaterManager for at forbedre vores service. Dette kan indebære ændringer i softwaren eller det digitale indhold, herunder tilføjelse eller fjernelse af funktioner, justering af brugsbegrænsninger, sikkerhedsopdateringer eller tilpasninger til det brugerskabte digitale indhold.

Vi stræber efter, at vores udvikling altid er i overensstemmelse med brugernes behov, og vi vil kun foretage væsentlige ændringer efter grundig overvejelse. Hvis en ændring har stor betydning for brugeroplevelsen, vil vi informere dig på forhånd via e-mail.
 

Opsigelse og sletning af data

Hvis du opsiger din WaterManager-konto, vil vi opbevare dine data i mindst 3 måneder, medmindre du anmoder om øjeblikkelig sletning. I løbet af denne periode vil du have mulighed for at anmode om genoprettelse af din konto og dine data. 


Ansvarsbegrænsninger

Vi ønsker, at du som bruger af WaterManager får en positiv oplevelse, og at tjenesten lever op til dine forventninger. Men der er nogle ting, vi hos Krüger ikke kan garantere.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle tab, du måtte opleve, når du bruger WaterManager. Dette gælder både direkte og indirekte tab. Eksempler herpå kan være: Tab af indtægter eller fortjeneste, tab af goodwill, tab af brug, tab af data, andre immaterielle tab.

Disse begrænsninger gælder også, selvom vi hos Krüger skulle være blevet informeret om risiko for sådanne tab.

Vi kan heller ikke holdes ansvarlige for tab, skade eller omkostninger som følge af brug af softwaren, uanset om det skyldes fejl, nedbrud, virus, udfald, manglende service, systemnedbrud eller andre årsager, som er udenfor vores kontrol.