Betingelser WaterManager

Betingelser for brug

Når du bruger WaterManager, accepterer du vores standardbetingelser. Du har som bruger adgang til alle funktioner under nedenstående betingelser samt de almindelige betingelser vedr. WaterManager og med de begrænsninger, der gælder under din licensaftale.


Udvikling, forbedring og opdatering

Vi udvikler løbende WaterManager med det formål at forbedre vores service. Det betyder i praksis, at vi forbeholder os retten til at foretage modifikationer af softwaren eller det digitale indhold i WaterManager. Dette gælder f.eks. tilføjelse eller fjernelse af funktionalitet, justering af brugsbegrænsninger, sikkerhedsopdateringer eller tilpasninger til det brugerskabte digitale indhold.

Vi tilstræber, at vores udvikling altid har brugernes behov for øje. Vi vil derfor kun tilføje, ændre eller udfase funktionalitet med en rimelig begrundelse og efter en omhyggelig vurdering af dine og andre brugeres forventninger. I tilfælde, hvor vi vurderer, at en modifikation kan have en væsentlig negativ betydning for brugeroplevelsen, vil vi informere dig på forhånd om ændringen via e-mail. 


Dit digitale indhold

Som kunde, ejer du selv det digitale indhold, som du eller dine kollegaer tilføjer til WaterManager. Dit digitale indhold kan altid eksporteres til offline version på din foranledning. Du skal dog være opmærksom på, at eksport af data normalt vil være forbundet med en mindre betaling. 

Du er selv ansvarlig for det digitale indhold, du måtte dele via WaterManager. Det er dit eget ansvar at sikre, at du har de fornødne rettigheder, og at indholdet i øvrigt er lovligt.  

Vi vil aldrig dele dit digitale indhold udenfor Krüger uden dit eksplicitte samtykke. Vi forbeholder os dog retten til at bruge brugergenereret indhold internt i Krüger med det formål at forbedre WaterManager eller tilknyttede services.

Hvis du stopper som WaterManager kunde er Krüger forpligtet til at opbevare din opsætning og dit brugergenererede indhold i 6 måneder, hvorefter data slettes.