En forretning med fokus på miljø

Jordens ressourcer bliver stadigt mere knappe, samtidig med at behovet stiger især i de tætbefolkede dele af verden. Vores mål som firma er at optimere brugen af den meste værdifulde ressource: vand. Det gør vi ved at levere løsninger til at rense og genanvende vand til gavn for nutidens og fremtidens generationer. Vores forretningsstrategi er bygget op omkring FN’s Verdensmål, og vi er stolte af at have været en af de første private, danske firmaer til at arbejde målrettet og blive certificeret i dem.

Vores kunder får en partner, der arbejder målrettet på at udvikle helhedsorienterede løsninger, som også skaber værdi for dem og miljøet på den lange bane. I samarbejde med forsyninger, industri og videninstitutioner er vi kendte for at udvikle metoder og teknologier, der udfordrer kendte løsninger, ligesom vi skræddersyer løsninger til vores kunders specifikke behov. Vi samarbejder også med de førende leverandører af udstyr og komponenter, så vi kan sikre de bedste løsninger til vores kunder - og miljøet.

Vi er en del af den internationale Veolia koncern. Det giver os den store fordel, at vi har adgang til endnu flere teknologier og den nyeste specialistviden. Du kan læse mere om Veolia her

Rådgiver, entreprenør og leverandør

Vi tilbyder en helhedsorienteret tilgang til projekter. Det betyder, at vi både arbejder som rådgiver, entreprenør og leverandør af udstyr, løsninger og service inden for vand og jord. Vi er specialister inden for procesvand, drikkevand, spildevand, klimasikring og oprensning af forurenet jord. 

Det er et mål, at ALLE vores projekter skal bidrage positivt til minimum et af FN’s Verdensmål. Vi har udvalgt fire primære verdensmål, som vi ønsker at understøtte: Sundhed og trivsel, Rent vand og sanitet, Stop sult og Effektiv klimaindsats.

Læs meget mere om vores arbejde med verdensmålene her.

Reduktion af vandtab i Changchun, Kina

I 2017 indgik vi et samarbejde med kinesiske Changchun Water Group og Hjørring Vandselskab om at reducere vandspildet fra det kinesiske vandselskab. Dengang var vandspildet på 30%, men ved bl.a. at installere online data overvågning i to forsyningsområder og udvikle den bedste metode til at opdage lækage, er vandspildet allerede i 2019 væsentligt reduceret. Målet er 12%, og med dansk teknologi kan det lykkes. 7 mio. mennesker forsynes med drikkevand, så det handler om rigtig store mængder. 

Fremtidssikring af grønlandske vandværker

Flere bygder i Grønland har fået en ekstra garanti for lokalbefolkningens sundhed. Det sker efter, at vi frem mod 2020 leverer 13 vandbehandlingsanlæg, som kan klare de variationer, der kendetegner området. Udfordringen knytter sig primært til øgede mængder af organisk materiale i de lokale søer, hvor vandværkerne typisk indvinder råvand. I løsningerne har vi taget ansvar for miljøet ved fx at anbefale processer og teknologier, der reducerer energi- og vandforbruget.

Fjernelse af kvivksølv på Høfde 42

På det gamle Cheminova depot ved Høfde 42 har vi udført en pilottest. Formålet var at undersøge, om det er muligt ved hjælp af on-site konduktiv opvarmning at fjerne forurening inkl. kviksølv effektivt fra jorden. Det er lykkedes os at fjerne alle pesticider og 99,5 % af kviksølvet i jorden.

Pilottesten viser, at en fuldskalaoprensning kan udgøre et alternativ til at køre den forurenede jord fra depotet til ekstern rensning og senere deponi. Dette er et betydeligt miljømæssigt og økonomisk fordelagtigt alternativ, som sparer ressourcer og giver mulighed for at genanvende jorden på stedet.

Vietnamesere får rent drikkevand

Med indvielsen af et nyt vandværk i de nordvietnamesisk provinsbyer Lam Son og Sao Vang er vi med til at styrke lokalbefolkningens sundhed og sætte gang i beskæftigelsen. Vandværket har medført en kraftig forbedring af drikkevandskvaliteten i de to byer og deres nordlige opland. Mange vietnamesere har stadig ikke adgang til rent drikkevand, så vi er stolte af at have gennemført et projekt som dette, der er lånefinansieret af Danida. Derudover har vi benyttet lokale entreprenører som underleverandører på konkrete byggearbejder, hvilket har bidraget til beskæftigelsen.

Fjernelse af medicinrester fra hospitalsspildevand

Mange lægemiddelstoffer fjernes ikke fra de kommunale renseanlæg men ledes videre ud i vandmiljøet. Vi har deltaget i et forskningsbaseret projekt ved Skejby Sygehus for at vise, at det kan lade sig gøre at rense stofferne ud med MBBR. Ved denne proces opnår man en meget effektiv biologisk rensning for lægemiddelstoffer, ligesom de samlede anlægs og driftsomkostninger bliver væsentligt lavere. Det er et stort fremskridt for miljøet og for mere bæredygtige hospitaler. Projektet har også vist, at renseteknologien kan benyttes både på hospitalernes egne renseanlæg og på de kommunale, hvor størstedelen af lægemidlerne havner. 

Kløvermarken, Danmarks største pumpestation

Pumpestationen ved Kløvermarken er hjertet i hele det københavnske kloaksystem, da den pumper stort set alt spildevand fra København, Frederiksberg og det nordlige Amager til renseanlægget. Vi var totalrådgiver på projektet om at bygge en ny pumpestation, som kunne leve op til tidens krav, herunder at bygge grønt og sikre mod klima- og oversvømmelser. Det afspejles i pumpestationens grønne tage, forsinkelsesbassiner til regnvand, så området ikke svømmer over og ved, at den opvarmes med et varmegenvindingsanlæg, der trækker varme ud af spildevandet. 

Online styring bidrager til mere bæredygtighed i Kolding

Det sydjyske forsyningsselskab BlueKolding har implementeret vores online styringssystem kaldet Hubgrade™ Performance. Styringssystemet er en del af selskabets SmartGrid system og bidrager til store elbesparelser ved bl.a. at tilpasse spildevandsbehandlingen i forhold til de variable elpriser. Det har forbedret BlueKoldings effektivitet som selskab, reduceret deres CO2 aftryk og generelt hjulpet dem til at blive mere bæredygtige i hverdagen. 

Kontakt
HR- og Kommunikationsdirektør
M: 3969 0222
E: [email protected]

Internationale kompetencer

Krüger er en del af miljøkoncernen Veolia, som vi ofte samarbejder med på internationale projekter, når vores kernekompetencer er efterspurgte.

Veolia har mere end 150.000 medarbejdere verden over - herunder i datterselskabet Veolia Water Technologies, som er en af verdens førende specialister inden for vandbehandling, og som Krüger er et datterselskab af.

Læs mere om Veolia Water Technologies her.

En grøn fremtid
Krüger er det førende firma, når det kommer til at udvikle bæredygtige løsninger, der bevarer jordens ressourcer. For at beholde den position arbejder vi dagligt med at udvikle og implementere banebrydende teknologier og løsninger, der reducerer de miljømæssige påvirkninger.