Prøver og analyser - bekæmpelse af legionella

Legionellabakterier kan føre til den frygtede legionærsyge. Derfor gennemgår vi varmtvandssystemer, tager legionellaprøver, foretager legionellaanalyser og leverer løsninger, der bekæmper legionella. Legionella kan blandt andet bekæmpes med klordioxid, legionellafilter og UV-lys, så det sikres, at vandet er sundt, og at risikoen for legionærsyge reduceres markant.

Undgå legionella i vandsystemet

Reducér risikoen for legionærsyge

Når vi gennemgår varmtvandssystemet, kan vores specialister udpege, hvilke tiltag der skal til for at minimere risikoen for legionella og legionærsyge. Hvis vi finder legionellabakterier, skal kølevandssystemet og vandbehandlingsanlægget gennemgås og revurderes for at sikre sundt vand. Hvis legionellaprøver og -analyser viser, at niveauet af legionella er højt, bør I overveje egentlig legionellabekæmpelse. Legionella kan fx bekæmpes med klordioxid, legionellafilter eller UV-lys, som giver sundt vand. Legionella kan forebygges ved at dimensionere vandsystemerne rigtigt, men det er vigtigt at tage legionellaprøver og legionellaanalyser regelmæssigt, så legionellaniveauet ikke kommer ud af kontrol.

Legionellaprøver og legionellaanalyser

Legionellaprøver og legionellaanalyser

Legionærsyge kan undgås

Krüger tilbyder løbende udtagninger af legionellaprøver og legionellaanalyser af vandkvaliteten. En fast aftale om legionellaprøver hvert halve eller hele år sikrer, at en eventuel bakterieopblomstring bliver opdaget hurtigt i legionellaanalysen. Dermed kan I få sikkerhed for, at alt er i orden, og at jeres vand er sundt. I kan ved at følge de anbefalede procedurer sikre dokumentationen. Ved legionellaprøven udtager vi én eller flere vandprøver, som vi sender til et akkrediteret laboratorium, der foretager en legionellanalyse, hvor kimtallet for legionella bestemmes. Den konkrete legionellaprøve og legionellaanalyse afhænger af, om I ønsker oplysninger om systemets sundhedstilstand generelt eller en målrettet måling af legionella på et enkelt tappested. Vi sender resultatet af legionellaanalysen, så snart analyse foreligger fra laboratoriet, typisk efter 14 dage. Den lange ventetid skyldes, at legionella er meget langsomtvoksende på agarplader. Derfor er man nødt til at vente mindst 11-12 dage på analysen for at være sikker på, at legionella ikke forekommer.

Undgå legionærsyge med T-Safe® legionellafilter

Undgå legionærsyge med T-Safe® medicinalbruser
T-Safe® medicinalbruser

100 beskyttelse mod legionærsyge

T-Safe® legionellafilter fra Tandrup Water Solutions giver 100 pct. beskyttelse imod legionellabakterier. T-Safe® velafprøvede legionellafilter eller membranfilter, tilbageholder effektivt alle legionellabakterier. T-Safe® er en hurtig 'her-og-nu'-løsning på problemet, også kaldet "point-of-use-filtrering". Legionellafilteret i T-Safe® holder i tre måneder og har indbygget vandsparer, som giver lave driftsomkostninger. Med T-Safe® filtre er det let at undgå legionærsygdom.

T-Safe® filtre fåes i forskellige modeller:

Bekæmpelse af legionella med desinfektionsanlæg - klordioxid

Desinfektionsanlægget Oxiperm fra Grundfos - dosering af klordioxid og forebyggelse af legionærsygdom
Desinfektionsanlægget Oxiperm fra Grundfos - dosering af klordioxid

Undgå legionærsyge med desinfektionsanlæg

Det er muligt at behandle det varme brugsvand med et desinfektionsanlæg med bakteriedræbende midler som fx klordioxid. Dosering af klordioxid til vandet er en af de mest effektive metoder til at bekæmpe legionella og undgå legionærsyge. Desinfektionsanlægget Oxiperm fra Grundfos producerer klordioxid. Det er et kompakt desinfektionsanlæg, der er nemt at betjene og forebygger legionærsyge effektivt. Installationen af desinfektionsanlægget kan gennemføres uden at afbryde ejendommens vandforsyning. Ved installation af et Oxiperm-anlæg, der både dræber legionella og fjerner biofilmen, hvor bakterievæksten forekommer, følger der en serviceaftale med, så vandkvaliteten dokumenteres løbende. På den måde sikres det, at vandet er sundt, at legionella bekæmpes, og at legionærsyge undgås.

Desinfektionsanlæggets produktion af klordioxid er omfattet af Biocidforordningen. Vores desinfektionsanlæg til legionellabekæmpelse med klordioxid lever op til alle gældende regler, og vi anvender kun godkendte leverandører af kemikalier til bekæmpelse af legionella.

Bekæmpelse af legionella med desinfektion - uden håndtering af kemikalier

Undgå legionærsyge uden håndtering af kemikalier
Undgå legionærsyge. Minimal service uden kemikalier - kun påfyldning af salt.

Undgå legionærsyge uden at håndtere kemikalier

Desinfektion med aktivt klor er en meget effektiv metode til at bekæmpe legionella og undgå legionærsygdom. Desinfektionsanlægget BacTerminator Safe producerer aktivt klor og doserer det løbende, så vandet holdes sundt. Der skal ikke håndteres kemi, kun salt! Desinfektionsanlægget er nemt at betjene, hurtigt at installere og bekæmper effektivt legionella, så I undgår legionærsygdom.

Bekæmpelse af legionella med desinfektionsanlæg - UV-lys

Nedsæt risikoen for legionærsygdom med UV-lys
Desinfektionsanlæg med UV-lys

Nedsæt risikoen for legionærsyge med UV-lys

Hvis I ønsker løbende reduktion af legionella og bedre legionellaprøver, kan I installere et VA-godkendt UV-anlæg på brugsvandssiden i varmtvandsinstallationen. Desinfektionsanlægget ødelægger DNA i legionallabakterierne ved hjælp af UV-lys. Det forhindrer bakterierne i at reproducere sig selv, og de kan herefter betragtes som uskadelige og vil hurtigt forgå. På den mådes er UV-anlægget med til at sikre sundere vand, bedre legionellaprøver og legionellaanalyser. Med UV-anlægget er I ikke garanteret et 100% legionellafrit varmtvandssystem, men desinfektionsanlægget kan være med til at forhindre spredning af legionella systemet og nedsætte risikoen for legionærsyge hos slutbrugeren. 

Del