Vandforsyning

Forsyningerne spiller en stor rolle, når de globale klimamål skal føres ud i livet. Med intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger kan vi sammen fremme effektiv brug af vand og bidrage til et mere bæredygtigt samfund globalt.

Nyheder om vandforsyning

Levetidsforlængelse betaler sig ofte

Levetidsforlænge eller bygge nyt. Det er spørgsmålet hos vandselskaberne, når de skal vælge strategi for udvikling af fremtidens vandværker. 

Møn får nyt vandværk

For Vordingborg Forsynig skal Krüger opføre Møn Nyt Vandværk med en kapacitet på 500.000 m3/år med to parallelle linjer på hver 35 m3/h.

Effektiv og økonomisk forsvarlig fjernelse af chloridazon i drikkevand

Aktivt kul kan rense drikkevand for desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon. Det viser erfaringer fra Ærø og Kerteminde, men også tyske erfaringer peger i den retning. Krüger har derfor i samarbejde med Wendt & Sørensen A/S udført et testforsøg for at dokumentere forskellige kultypers evner til at fjerne stofferne. 

Centrale tendenser på vandforsyningsområdet

Vores drikkevandseksperter har udpeget tre centrale tendenser indenfor drikkevand, som branchen vil sætte fokus på i det kommende år. Det er:

  • Videregående vandbehandling
  • Levetidsforlængelse af vandforsyningsanlæg
  • Investering i nyt vandværk

Vandforsyningen i Glostrup blev totalrenoveret

Glostrup Vand ønskede at levere 100% af drikkevandet fra egne boringer i Glostrup Kommune. I de sidste tre år har de arbejdet med at etablere større vandindvinding og en tidssvarende vandbehandling.

Ny teknologi til dataopsamling i skyen - V-CloudIO

V-CloudIO kan indsamle data, beregne og styre samt sende data videre til en central database via GPS. V-CloudIO kan tilsluttes målerbrønde, storforbrugere, trykforøgerstationer, boringer, styringer og afløbssystemer.

Udskiftning af filtre på Nordborg Vandværk

På Nordborg Vandværk har Krüger for Sønderborg Forsyning udskiftet filtrene til moderne Filtraflo™ trykfiltre. Filtrene er udstyret med inspektionsglas, så proces og returskylnings-procedure kan overvåges og optimeres.

Innovative biofiltre til vandværker

BIO2BOOST v2 er et udviklingsprojekt, som til drikkevandsfiltre skal udvikle naturlige biologiske starterkulturer, der kan sikre en stabil, effektiv, hurtig og repetérbar opstart af omsætningen af ammonium, nitrit og mangan i nye biofiltre på vandværker. 

Projektet får støtte fra VUDP og har foruden Krüger følgende partnere: KLAR Forsyning, GEUS og HOFOR

Del