Dansk Vand Konference

Programmet for Dansk Vand Konference er offentliggjort, og Krüger deltager med en række indlæg:

Onsdag den 24. november 

TEMA: Svovlbrinte
14.15-14.35: Datadreven beregning af uvedkommende vand - i realtid... - Ole Mark

TEMA: Digitalisering
14.15-14.35: Stof og volumen optimering af overløb med surrogatmodeller - Morten Borup

TEMA: Bæredygtighedsvurdering og ressourcegenindvinding
16.55-17.15: Ressourcestrategi som beslutningsredskab for tiltag - Aviaja Hansen


Torsdag den 25. november

TEMA: Åbningssession: Vejen mod en klimaneutral vandesektor
9.28-9.40: AquaDjurs A/S spildevands vej mod klimaneutralitet – Svend Marker

TEMA: Fosfor
10.35-10.55: Genstart på fosfor genvinding - nu med positiv business case – Peter Balslev

TEMA: Vandbehandling
12.50-13.10: Fiskesmag i Nuuk’s drikkevand – og andre overraskelser.... – Peter Borch Nielsen

TEMA: Miljøfremmede stoffer
12.50-13.10: Hæmning af spildevandsrensning erfaringer og taskforce - Jens Jørgen Plougmann, Vesthimmerlands Forsyning & Peter Balslev, Krüger

TEMA: Design af vandværk
15.40-16.00: RAM - Nyt værktøj højner forsyningssikkerheden – Vibeke Dorf Nørgaard

TEMA: N2O (Lattergas)
14.30-14.50: Lattergas - sådan gør 7 Forsyninger – Mette Brynjolf Jepsen

TEMA: Drift af renseanlæg
15.00-15.20: Optimeret slamalder kontrol med hurtig DNA sekventering som service - Mikkel Algren Stokholm-Bjerregaard

Hent hele programmet her.

Dato: 24.-25. november 2021

Sted: Comwell Aarhus og Centralværkstedet

Læs mere og tilmeld dig på DANVAs hjemmeside.