Dansk Vand Konference

Krüger deltager med 10 indlæg på konferencen, og vi glæder os til mange gode dialoger om vand når branchen mødes på Centralværkstedet i Aarhus.

Programmet for Dansk Vand Konference er offentliggjort - se det her. Vi ser frem til at deltage med en række indlæg, der bidrager til forsyningens bæredygtighedsindsats. 

Onsdag den 22. november 

TEMA: Fosfor - Lokale D
14.35-14.55: BlueKolding: 80% reduktion i drivhusgasudledning siden 1990
v/Jannik Egholm Jensen, BlueKolding & Carina Cupit Bayley, Krüger

TEMA: Nye renseteknologier - Lokale D
15.35-15.55: Easy MABR - Når Membrane Aerated Biofilm Reactor giver mening
v/Lisa Hahn Nielsen, Krüger

16.15-16.35: KROBIO - Fyrtårns MUDP projekt om den nyeste renseteknologi
v/Carina Cupit Bayley, Krüger & Kamille Brix, Fors

TEMA: Bæredygtighed - Lokale B
15.55-17.15: 8 minutters indlæg 
herunder "BIM og bæredygtighed"
v/Magnus Andreasson, Krüger A/S


Torsdag den 23. november

TEMA: PFAS - Lokale B
09.55-10.55: Flere indlæg, herunder "PFAS i spildevand – Hvordan tackles det med teknologi?"
v/Peter Balslev, Krüger A/S

TEMA: Klimagasser - emissioner fra renseanlæg - Lokale A
12.10-12.30: Machine Learning til forudsigelse lattergasproduktion
v/Laura Debel Hansen, Krüger

12.50-13.10: N2O Kontrol – Helstøbt styring og dokumenteret effekt
v/Mikkel Algren Stokholm-Bjerregaard, Krüger

TEMA: Vandbehandling - Centralværkstedet
12.50-13.10: Bæredygtig skyllevandshåndtering
v/Vibeke Dorf Nørgaard, Krüger

TEMA: Mikroforureninger - Lokale C
14.30-14.50: Fjernelse af miljøfremmede stoffer med MBR på Mølleåværket
v/Raoul Roestenberg, Lyngby-Taarbæk Forsyning & Karolina Furgal, Krüger

15.20-15.40: MAPping and TREATment of micropollutants
v/Carina C. Bayley, Krüger

Kontakt
Markedschef
M: 2171 5194
E: [email protected]

Tid og sted

Dato: 22-23. november 2023

Sted: Comwell Aarhus og Centralværkstedet i Aarhus

Læs mere og tilmeld dig på DANVAs hjemmeside