PFAS webinar

PFAS - Er der overhovedet noget at gøre ved det?


PFAS fylder meget i medierne. De fleste af historierne handler om nye fund af stofferne og usikkerheden om risikoen for miljø og sundhed. Men der er også løsninger at hente!
 

I Krüger arbejder vi både med teknologier til at oprense PFAS forurening og til at afbøde påvirkningen af drikkevand og vandmiljø og at sikre, at forureningen ikke vender tilbage. Hør mere om mulighederne på dette webinar. 
 

Du kan blive klogere på: 
- Rensning af drikkevand, så forsyningen sikres trods forurening af grundvandet. Her kan du få indsigt i vores forsøg fra Hedehusene Østre Vandværk
- Resultater fra vores forsøg med at oprense PFAS forurenet jord. Disse har vist, at vi kan fjerne PFAS til 1 μg/kg og med markant lavere energiforbrug end ved forbrænding
- PFAS- forbindelsernes tilstedeværelse i spildevandsstrømme og slam på renseanlæg samt i spildevandsstrømmene fra industrier. Vi har flere teknologier med potentiale til at kunne løse disse problematikker. 
 

 

Dato: 29/11

Tid: Kl. 13-13.30 

Søren Eriksen, jordoprensning: [email protected] tlf: 6037 0738

Vibeke Dorf Nørgaard, drikkevand: [email protected] tlf: 6039 3592

Alberte Sommer Christiansen: [email protected] tlf: 6037 0776