Bedre energieffektivitet på Danmarks største renseanlæg

Krüger er valgt som underentreprenør på et stort projekt om bundbeluftning på Lynetten og Damhusåen, to af Biofos’ store renseanlæg ved København. Bundbeluftningsprojektet er en del af en kæmpe udbygning af Biofos’ renseanlæg, hvor vi skal etablere bundbeluftningen.

 

Modernisering af anlæg og bedre miljø

I dag udføres beluftning på Lynetten med overfladerotorer, som blev installeret i 90'erne. I forbindelse med at Biofos er i gang med en større udbygning af deres renseanlæg, har de ønsket at optimere energieffektiviteten, hvilket bundbeluftningen skal være med til at sikre. Projektet vil desuden forbedre rensningsprocessen til gavn for miljøet.
 

Udover bundbeluftningen skal vi opdatere det eksisterende el-anlæg, udbygge styring og kontrolsystemer (PLC) og foretage en mindre ombygning og renovering af beluftningstankene. Da anlægget skal køre under arbejdet, vil vi foretage en successiv ombygning af tanksættene, så københavnerne fortsat får renset deres spildevand. 
 

En optimeret beluftningseffektivitet og bedre behandlingskapacitet giver et mindre energiforbrug, hvilket er godt for miljøet. Den moderne styring på anlægget og el-systemet giver desuden en bedre drift på anlægget, hvilket også reducerer energiforbruget.
 

Vi glæder os til at installere moderne bundbeluftning på de her centrale renseanlæg. Optimering af beluftningen er godt for miljøet og bidrager til en bæredygtig udvikling af vandsektoren. Sidst men ikke mindst betyder opdateringen, at de over 1 million borgere i Københavnsområdet er sikret rensning af spildevand i mange år frem.
Christian Schmidt-Andersen
Projektleder hos Krüger

 

Om projektet

Wicotec Kirkebjerg er totalentreprenør på projektet. Krüger er rådgiver på bundbeluftningsprojeket med BioMizing som underleverandør.

BioMizing er et dansk forsynings-/installationsfirma og agent for beluftningsdiffusorer. Projektet løber frem til 2027. 

Biofos er Danmarks største forsyningsselskab. De driver tre renseanlæg i København: Lynetten (1,0 million PE), Avedøre (0,4 million PE) og Damhusåen (0.35 million PE).

Kontakt
HR- og Kommunikationsdirektør
M: 2171 3872
E: [email protected]
Projekter
Få et indblik i nogle af de mange opgaver, vi har løst og kan hjælpe med