Blandingskoagulanter reducerer udgifter til spildevandsbehandling

Kemiprodukter med blandingskoagulanter kan reducere slamproduktion og reducere udgifter til bortskaffelse af slam med 75-80%.
 

Flere kundeeksempler viser, at spildevand behandlet med uorganiske koagulanter og polymer generer store mængder slam. Det giver flere kunder store udgifter i forbindelse med at bortskaffe slammet. 

Ved at udskifte uorganiske koagulenter med blandingskoagulenter som fx Hydrex koagulanter, der består af organiske og uorganiske komponenter viser cases en slamreduktion på op til 75-80 %. Derudover har blandingskoagulanter den fordel, at kunderne har oplevet at reducere deres udgifter til bortskaffelse af slam.

På billedet kan man se, at bægerglasset med mest slam er fældet med uorganisk koagulant, mens den lille slammængde er fældet med blandingskoagulant.    

 

Behandlinger tilpasset kundens behov

Krüger er en del af Veolia, der har Hydrex porteføljen, som tilbyder mange forskellige produkter til at optimere vandbehandling. Produkterne er specielt udviklet til at forbedre driften af vandbehandlingsanlæg til konkurrencedygtige priser på tværs af alle industrielle og kommunale markeder. 

Med adgang til så mange koagulanter og polymer er det muligt at give en individuel rådgivning til kunder, så de får en løsning, der passer til lige præcis den udfordring, de står overfor. Dermed bliver alle behov tænkt og testet ind i løsningen.

Flere virksomheder i metalindustrien oplever skærpede krav til fluoridindhold i spildevand effluent, der stiller større krav til flour fældning. Hydrex porteføljen indeholder koagulanter, der fælder fluor ned til små koncentrationer under 10 ppm. Det giver produktionsvirksomheder mulighed for at behandle fluorholdigt spildevand frem for at få spildevandet behandlet eksternt.  

 

Den rette kombination giver store besparelser

Der er yderligere fordele ved at kombinere produkterne med den rette mekaniske spildevandsbehandling, som Krüger har mange års erfaring med at rådgive indenfor. Her kan kunderne spare endnu flere penge, idet den korrekte kombination af mekanisk og kemisk behandling giver bedst mulig performance. 
 

Læs meget mere om fordele og de løsninger, vi tilbyder her

 

Kontakt
Salgsingeniør
M: 6040 4110
E: [email protected]
Aquacare
Som leverandør af vandbehandlingsløsninger kan Krüger levere et komplet kemikalieprogram til bl.a. kedler og kølevand og spildevandssystemer. Vores vandbehandlingskemikaler sælges og anvendes i hele verden under brandet HYDREX™.