DNA Fantastic

Mikrobiologisk overvågning og kontrol som service

Mikrobiologien er afgørende for renseanlægs drift og funktion

Renseanlægs effektivitet, ydelse og driftsstabilitet hænger nøje sammen med den faktiske mikrobiologiske sammensætning. Mikrobiologien er forskellig fra anlæg til anlæg, og ændrer sig over tid med afgørende indflydelse på renseanlæggets samlede drift og funktion. Ændringer i mikrobiologien fungerer som tidlige tegn på kommende ændringer i funktion og dermed på behovet for justeringer i driften.
 

DNA sekventering og mikrobiologisk overvågning som service

Vi tilbyder en service, der regelmæssigt kortlægger den mikrobiologiske sammensætning i dit renseanlæg via DNA sekventering af indsendte prøver f.eks. det aktive slam, bæremedier eller granuler.

Kortlægningen er hurtig, giver svar inden for en uge og præsenteres online via webbrowser.

Tilstanden og forandringerne af det mikrobiologiske samfund overvåges. Der genereres automatisk alarmer efter behov og specielt tilpasset jeres system.

Overvågningen af jeres renseanlægs mikrobiologiske samfund kan føre til store optimeringer og driftsbesparelser forbundet med f.eks. slamflugt og hydraulisk kapacitet, kvælstoffjernelse og biologisk kapacitet, fosforfjernelse og forbrug af fældningskemikalie, lattergasproduktion og energiforbrug til beluftning.

Overvågning og kortlægning af hele det mikrobiologiske samfund i renseanlæg beskriver de biologiske forandringer og dermed stabiliteten af det mikrobiologiske samfund. Overvågningen af ændringer i den mikrobiologiske udvikling kan indgå som et unikt og værdifuldt værktøj i procesoptimeringen af biologiske renseanlæg.

 

Eksempler på anvendelse

 • Industrispildevands påvirkning af renseanlæggets mikrobiologi
  Påvirker nyt spildevand eller variationer i spildevandstilledningen fra f.eks. industri rensningen på jeres renseanlæg? 
 • Den eksterne kulstofkildes påvirkning af renseanlæggets mikrobiologi
  Hvordan påvirker valget af eller skift i typen af den eksterne kulstofkilde mikrobiologien i netop jeres renseanlæg?
 • Mikrobiologiens indflydelse på bundfældningsegenskaberne
  Hvilke trådformede bakterier giver problemer i netop jeres renseanlæg og virker jeres løsninger som forventet?
 • Optimeret slamalderstyring
  Baserer i også jeres slamalder på slammængden og temperaturen? Med DNA Fantastic kan i basere den på den reelle andel af nitrifikanter.


- Ned til en uges turn-around tid -


Overvågning

 • Trådformede bakterier
 • Nitrifikanter
 • BioP bakterier og deres konkurrenter
 • Lattergasproducerende bakterier
 • Anammox bakterier


Gevinster

 • Tidlig varsling mod “bulking”
 • Reduceret slamflugt
 • Forøget hydraulisk kapacitet
 • Optimeret slamalder
 • Optimeret biologisk kapacitet
 • Reduceret energiforbrug til beluftning
 • Overvågning af samfund
   


 

Kontakt
Mikkel Stokholm-Bjerregaard
Innovationschef, Spildevand Vest
E: [email protected]
M: 60 39 35 58

Gevinster ved DNA Fantastic

 • Tidlig varsling mod “bulking”
 • Reduceret slamflugt
 • Forøget hydraulisk kapacitet
 • Optimeret slamalder
 • Optimeret biologisk kapacitet
 • Reduceret energiforbrug til beluftning
 • Overvågning af samfund

Tilbud:

 • 50 årlige prøver
 • Sekventering hver 14. dag
 • Digital overvågningsplatform med varslingsfunktion
 • Online aktivitetsberegninger af nitrifikationen
 • Generering af optimeret slamaldersætpunkt
 • Overvågning af mulige hæmningshændelser
 • Mulighed for test af ny anti-lattergas styring

Sekventeringsabonnement: 80.000 DKK/år
DNA Fantastic: 20.000 DKK/år

Samlet pris for 2022 100.000 DKK

Bidrager positivt til Verdensmål:


6 - Rent vand og sanitet
13 - Klimaindsats
14 - Livet i havet

Teknisk beskrivelse

Renseanlægget står selv for prøveudtagning og forsendelse. Prøven sendes til sekventering, som genererer rå sekventeringsdata. Herefter udføres en automatiseret overvågning af det mikrobiologiske samfund og relevante alarmer genereres via DNA Fantastic. 

Den cloud-baserede service er tilgængelig via webbrowser.

Der vil i nogle tilfælde være brug for at etablere et datalink, som kan medføre en engangsomkostning på op til 25.000 DKK